Logo

Giáo trình luật hợp đồng PDF

Lượt xem: 353
Ngày đăng: 17/03/2024

Download Giáo trình luật hợp đồng .PDF ✓ Giáo trình Pháp luật hợp đồng full chương ✓ Tài liệu môn Luật hợp đồng trình độ Đại học ✓ Giáo trình luật hợp đồng Đại học Vinh ✓ File PDF ✓ Tải giáo trình link Google Drive hoàn toàn miễn phí

Giáo trình luật hợp đồng - ViecLamVui

Tải Giáo trình luật hợp đồng PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG
Tác giả
  • ThS. Nguyễn Thị Thanh (Chủ biên)
  • ThS. Phạm Thị Thuý Liễu
  • CN. Hà Thị Thuý
Năm xuất bản 2011
Nhà xuất bản Trường Đại học Vinh
Tóm tắt

Hợp đồng là một phương tiện quan trọng để tạo lập nên đời sống của con người, giúp con người đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của mình, thông qua việc trao đổi các sản phẩm, dịch vụ và các lợi ích khác. Nó là một phương thức quan trọng để tổ chức đời sống chung và thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Vì vậy các qui định về luật hợp đồng luôn chiếm đa phần tong các đạo luật thuộc lĩnh vực luật tư. Vì vậy, luật hợp đồng là nơi chứa đựng nhiều kỹ thuật pháp lí nhất trong khoa học pháp lí.

Giáo trình Pháp luật về hợp đồng hướng tới xây dựng một tư duy pháp lí có tính cách nền tảng cho người học để trên cơ sở đó góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hợp đồng. Giáo trình giúp cho người học có cái nhìn đa chiều và thấy được bức tranh toàn cảnh của luật hợp đồng.

Mục lục
  • Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về hợp đồng
  • Chương 2: Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng
  • Chương 3: Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng
  • Chương 4: Một số loại hợp đồng thông dụng
  • Chương 5: Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng
  • Chương 6: Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng dân sự

➤➤➤ Xem thêm các bài viết khác về luật hợp đồng:

Download Giáo trình luật hợp đồng .PDF ✓ Giáo trình Pháp luật hợp đồng full chương ✓ Tài liệu môn Luật hợp đồng trình độ Đại học ✓ Giáo trình luật hợp đồng Đại học Vinh ✓ File PDF ✓ Tải giáo trình link Google Drive hoàn toàn miễn phí

Trên đây là tài liệu giáo trình luật hợp đồng file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhLuatHopDong #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui