Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng file Word

Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng là gì?

Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng là mẫu 4b-KNĐ đây là mẫu văn bản ghi lại ý kiến nhận xét của Chi uỷ chi bộ về những ưu, khuyết điểm đối với quần chúng xin vào Đảng.

Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng dùng làm gì?

Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng được dùng để chi ủy, chi bộ nơi cư trú ý kiến, nhận xét đối với quần chúng có nguyện vọng xin vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Sau đây là mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng mới nhất được dựng sẵn, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và bổ sung thông tin dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ ViecLamVui, bạn có thể tải mẫu về và sử dụng ngay tiện lợi, tiết kiệm thời gian.


Tải mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng file Word

 

Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng gồm những thông tin gì?

 • Bên trái: Đảng bộ ...., Chi bộ ....., 
 • Bên phải: Đảng cộng sản Việt Nam 
 • Ý KIẾN NHẬN XÉT của Chi uỷ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng
 • Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi uỷ nơi cư trú đối với quần chúng .......................................... xin vào Đảng.
 • Tên Chi uỷ nơi cư trú:.................................................., có:...........................đồng chí.
 • Chi uỷ Chi bộ nhận xét các ý kiến gồm: những ưu, khuyết điểm về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; quan hệ quần chúng
 • Số đồng chí đại diện Chi uỷ nơi cư trú tán thành kết nạp ...................vào Đảng là........................ đồng chí, trong tổng số...................đồng chí được hỏi ý kiến (đạt.................%).
 • Số không tán thành..................đồng chí (chiếm.............%) với lý do.......................
 • Ý kiến nhận xét và xác nhận của Đảng ủy xã, phường, thị trấn: ..............
 • T/M Đảng ủy Bí Thư ký tên
 • .....

Trên đây là mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng file Word dựng sẵn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - tổng hợp và gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu giấy uỷ quyền trên có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#FileWordMau #MauVanBan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Nhân sự, Hành Chính, Mẫu Văn Bản, File Word Mẫu trên ViecLamVui
Đánh giá Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng file Word
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook