Logo

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động file Word

Lượt xem: 721
Ngày đăng: 17/03/2024

Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động là gì?

Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động là mẫu văn bản được người sử dụng lao động thực hiện và gửi đến người lao động để thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn khi hết hạn hợp đồng.

Theo pháp luật quy định, các căn cứ để thực hiện thông báo chấm dứt hợp đồng lao động có thể là do hợp đồng lao động hết thời hạn, do hai bên thoả thuận hoặc có thể do ý kiến xuất phát từ nhu cầu của một bên chủ thể trong quan hệ lao động.

Tải thông báo chấm dứt hợp đồng lao động mẫu định dạng .doc chỉnh sửa dễ dàng ✓ Sử dụng khi người sử dụng lao động cần thông báo với người lao động việc chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn, chấm dứt HĐLĐ có thời hạn khi hết hạn hợp đồng ✓ Download trực tuyến mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động miễn phí tại ViecLamVui

Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động dùng làm gì?

Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động được người sử dụng lao động thông báo đến người lao động việc chấm dứt HĐLĐ theo đúng quy định về thời gian báo trước (45 ngày với hợp đồng không có thời hạn; 30 ngày với hợp đồng có thời hạn; 03 ngày làm việc với hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng và với trường hợp người lao động ốm đau, tai nạn đã điều trị liên tục).

Sau đây là thông báo chấm dứt hợp đồng lao động mẫu định dạng .doc chỉnh sửa dễ dàng, tiện dùng ngay ✓ Download trực tuyến mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động miễn phí tại ViecLamVui

Tải mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động file Word

Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động gồm những thông tin gì?

Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động sẽ có các nội dung chính sau:

  • Ngày, tháng, năm thông báo;
  • Tên công ty;
  • Số hiệu của thông báo;
  • Các căn cứ để thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động;
  • Thông tin người lao động bị chấm dứt hợp đồng: họ tên, chức vụ;
  • Lý do chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động;
  • Thời gian chấm dứt hợp đồng lao động;
  • Nghĩa vụ của người lao động trước khi hợp đồng lao động hết hiệu lực;
  • Nơi nhận thông báo;
  • Đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động ký tên cuối thông báo.
Tải thông báo chấm dứt hợp đồng lao động mẫu định dạng .doc chỉnh sửa dễ dàng ✓ Sử dụng khi người sử dụng lao động cần thông báo với người lao động việc chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn, chấm dứt HĐLĐ có thời hạn khi hết hạn hợp đồng ✓ Download trực tuyến mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động miễn phí tại ViecLamVui

Trên đây là mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, file Word dựng sẵn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu soạn sẵn trên có thể hỗ trợ các bạn thực hiện công việc được hiệu quả hơn.

#ThongBaoChamDutHopDongLaoDong #MauThongBaoChamDutHopDongLaoDong #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui