Logo

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động chi tiết chuẩn, mới nhất file Word

Lượt xem: 483
Ngày đăng: 17/03/2024

Phụ lục hợp đồng lao động là gì?

Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận không thể tách rời của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động - theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành. 

Phụ lục hợp đồng lao động được người sử dụng lao động và người lao động ký kết nhằm mục đích để sửa đổi, bổ sung hoặc được dùng để quy định chi tiết một số nội dung trong hợp đồng lao động đã ký.

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động dựng sẵn nội dung chi tiết chuẩn ✓ Phụ lục hợp đồng lao động cập nhật mới nhất dùng để sửa đổi, bổ sung hoặc quy định chi tiết một số nội dung của hợp đồng lao động đã ký ✓ Tải mẫu file Word nhanh dễ dàng, hoàn toàn miễn phí

Phụ lục hợp đồng lao động dùng làm gì?

Cũng theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành, phụ lục hợp đồng lao động được sử dụng với 02 mục đích chính như sau:

  • Quy định chi tiết một số nội dung trong hợp đồng lao động: Phụ lục HĐLĐ được ký nhằm quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động như: các nội dung liên quan công việc thực hiện, tiêu chuẩn, hàng hóa, số liệu, thời hạn,… Có thể lập phụ lục HĐLĐ cùng lúc với hợp đồng lao động hoặc được lập trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động.
  • Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hợp đồng lao động: Phụ lục HĐLĐ được ký nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động như: điều chỉnh tiền lương, phụ cấp hoặc chế độ phúc lợi khác; thay đổi vị trí, chức danh công việc;... Phụ lục HĐLĐ ký kết với mục đích này thường được lập trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động. 

Sau đây là mẫu phụ lục hợp đồng lao động dựng sẵn nội dung chi tiết chuẩn, cập nhật mới nhất ✓ Tải mẫu file Word nhanh dễ dàng, hoàn toàn miễn phí tại ViecLamVui

Tải mẫu phụ lục hợp đồng lao động file Word

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động gồm những thông tin gì?

Phụ lục hợp đồng lao động có những nội dung chính sau:

  • Ngày ký phụ lục HĐLĐ;
  • Số hiệu phụ lục HĐLĐ;
  • Thông tin người sử dụng lao động hoặc đại diện hợp pháp: địa chỉ, mã số thuế, họ tên người đại diện, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ cư trú, chức vụ;
  • Thông tin người lao động: họ tên, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú, chỗ ở hiện nay;
  • Nội dung thay đổi trong hợp đồng lao động.
  • Thời gian thực hiện thay đổi;
  • Người lao động ký và ghi rõ họ tên; người sử dụng lao động ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ.
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động dựng sẵn nội dung chi tiết chuẩn ✓ Phụ lục hợp đồng lao động cập nhật mới nhất dùng để sửa đổi, bổ sung hoặc quy định chi tiết một số nội dung của hợp đồng lao động đã ký ✓ Tải mẫu file Word nhanh dễ dàng, hoàn toàn miễn phí

Trên đây là mẫu phụ lục hợp đồng lao động chuẩn, file Word dựng sẵn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu soạn sẵn trên, các bạn đảm nhận việc làm nhân sự tại các công ty, doanh nghiệp có thể thực hiện phụ lục hợp đồng lao động theo yêu cầu công việc thật chính xác và nhanh chóng.

#PhuLucHopDongLaoDong #MauPhuLucHopDongLaoDong #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui