Logo

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ, ngắn hạn chuẩn nhất file Word

Lượt xem: 528
Ngày đăng: 16/03/2024

Hợp đồng lao động thời vụ là gì?

Hợp đồng lao động thời vụ còn có tên gọi khác là hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng lao động ngắn hạn. Đây là loại hợp đồng lao động được ký giữa người lao động và người sử dụng lao động với thời hạn hiệu lực của hợp đồng không quá 12 tháng. Hợp đồng lao động thời vụ, ngắn hạn thường được ký kết theo mùa vụ hoặc theo công việc, dự án ngắn hạn.

Tải mẫu hợp đồng lao động thời vụ, ngắn hạn chuyên nghiệp, chuẩn nhất ✓ Sử dụng giao kết hợp đồng lao động đối với các công việc theo mùa vụ, công việc có tính chất ngắn hạn, công việc theo dự án ngắn hạn ✓ Định dạng .doc, dễ chỉnh sửa ✓ Download online không mất phí, tiện dùng ngay

Hợp đồng lao động thời vụ dùng làm gì?

Hợp đồng lao động thời vụ được sử dụng để doanh nghiệp, công ty, tổ chức kinh doanh có nhu cầu thuê mướn người lao động thực hiện các công việc có tính chất đơn giản, mùa vụ, thời vụ, công việc có khả năng thực hiện trong thời gian ngắn, thực hiện các dự án ngắn hạn... giao kết HĐLĐ với người lao động theo đúng quy định pháp luật.

Pháp luật về lao động không quy định tối đa số lần ký mà người lao động được phép ký kết HĐLĐ thời vụ với người sử dụng lao động. Tuy nhiên, phải đảm bảo tổng số thời gian của các lần ký HĐLĐ thời vụ đó trong 1 năm không được vượt quá 12 tháng. Vì nếu tổng thời gian cho tất cả các lần ký hợp đồng lao động ngắn hạn cộng lại trong 1 năm mà vượt quá 12 tháng thì được xem là công việc có tính chất thường xuyên 12 tháng trở lên.

Sau đây là mẫu hợp đồng lao động thời vụ, hợp đồng lao động ngắn hạn chuyên nghiệp, chuẩn nhất ✓ Định dạng .doc dễ chỉnh sửa ✓ ViecLamVui hỗ trợ download online không mất phí, tiện dùng ngay

Tải mẫu hợp đồng lao động thời vụ, ngắn hạn file Word

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ, ngắn hạn gồm những thông tin gì?

Hợp đồng lao động thời vụ, ngắn hạn có các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân/CCCD hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của hợp đồng lao động, chức danh chuyên môn, chức vụ (nếu có), công việc phải làm;
 • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề;
 • Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động;
 • Phần người lao động ký tên và ghi rõ họ tên; người sử dụng lao động hoặc người đại diện hợp pháp ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu.
Tải mẫu hợp đồng lao động thời vụ, hợp đồng lao động ngắn hạn chuyên nghiệp, chuẩn nhất ✓ Sử dụng giao kết hợp đồng lao động đối với các công việc theo mùa vụ, công việc có tính chất ngắn hạn, công việc theo dự án ngắn hạn ✓ Định dạng .doc dễ chỉnh sửa ✓ Download online không mất phí, tiện dùng ngay

Trên đây là mẫu hợp đồng lao động thời vụ, hợp đồng lao động ngắn hạn file Word dựng sẵn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu HĐLĐ trên có thể hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động thực hiện giao kết hợp đồng lao động thời vụ, ngắn hạn chính xác và đúng quy định pháp luật.

#HopDongLaoDongThoiVu #MauHopDongLaoDongThoiVu #HopDongLaoDongNganHan #MauHopDongLaoDongNganHan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui