Logo

Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn mới nhất file Word

Lượt xem: 560
Ngày đăng: 17/03/2024

Hợp đồng lao động không thời hạn là gì?

Hợp đồng lao động không thời hạn hay còn được gọi là hợp đồng lao động không xác định thời hạn là loại hợp đồng lao động ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động và không xác định thời gian sử dụng lao động. 

Hợp đồng lao động không thời hạn sẽ không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng và có hiệu lực từ ngày ký. Tuy nhiên, loại hợp đồng lao động này có thể chấm dứt bất cứ lúc nào nếu có sự kiện, sự việc xảy ra làm chấm dứt hợp đồng. Người lao động cũng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày.

Hợp đồng lao động không thời hạn mẫu dựng sẵn nội dung chuẩn, chi tiết ✓ Sử dụng ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn giữa người lao động và người sử dụng lao động trong mọi lĩnh vực ngành nghề ✓ File Word dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay ✓ Tải miễn phí

Hợp đồng lao động không thời hạn được ký kết khi nào?

Hợp đồng lao động không thời hạn thường được ký kết sau khi chấm dứt một hợp đồng lao động có xác định thời hạn trước đó. Hoặc sau khi kết thúc một hợp đồng xác định thời hạn nhưng người sử dụng không có thông báo cho người lao động việc chấm dứt hợp đồng, không ký hợp đồng lao động xác định thời hạn mới thì mặc nhiên hợp đồng lao động đã được ký kết sẽ chuyển sang hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Sau đây là mẫu hợp đồng lao động không thời hạn dựng sẵn nội dung chuẩn, chi tiết ✓ File Word dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay ✓ Tải mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn miễn phí tại ViecLamVui

Tải mẫu hợp đồng lao động không thời hạn file Word

Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn gồm những thông tin gì?

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ có những nội dung sau:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ;
  • Ngày ký hợp đồng lao động;
  • Thông tin người sử dụng lao động: Tên công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, cơ quan; địa chỉ; thông tin người đại diện pháp luật (ngày sinh, số giấy tờ tuỳ thân, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ nơi cư trú, chức vụ);
  • Thông tin người lao động: Họ tên, ngày sinh, giới tính, số giấy tờ tuỳ thân và ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay;
  • Các điều khoản thoả thuận trong hợp đồng lao động không thời hạn: Thoả thuận về công việc và địa điểm làm việc; thời hạn của hợp đồng lao động (ghi rõ không xác định thời hạn và hiệu lực hợp đồng bắt đầu từ ngày tháng năm nào); thoả thuận về thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi; quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động; các thoả thuận khác về chế độ, các khoản hỗ trợ, các khoản phúc lợi, thưởng lễ tết; điều khoản thi hành;
  • Cuối cùng là phần ký tên và ghi rõ họ tên của người lao động, người sử dụng lao động ký tên, ghi họ tên, chức vụ và đóng dấu doanh nghiệp.
Hợp đồng lao động không thời hạn mẫu dựng sẵn nội dung chuẩn, chi tiết ✓ Sử dụng ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn giữa người lao động và người sử dụng lao động trong mọi lĩnh vực ngành nghề ✓ File Word dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay ✓ Tải mẫu hợp đồng lao động không thời hạn miễn phí tại ViecLamVui

Trên đây là mẫu hợp đồng lao động không thời hạn, file Word dựng sẵn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu trên, người lao động và người sử dụng lao động có thể soạn thảo và ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn đúng quy định pháp luật.

#HopDongLaoDongKhongThoiHan #HopDongLaoDongKhongXacDinhThoiHan #MauHopDongLaoDongKhongThoiHan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui