Logo

Mẫu công văn đề nghị phối hợp file Word

Lượt xem: 3225
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu công văn đề nghị phối hợp là gì?

Mẫu công văn đề nghị phối hợp, hợp tác là công văn được soạn thảo khi các phòng ban, đơn vị, cơ quan nhà nước, ban ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp cần các nơi khác phối hợp làm việc, phối hợp công tác, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, phối hợp kiểm tra để hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao, được phân công tốt đẹp, đúng kế hoạch.

Mẫu công văn đề nghị phối hợp dùng làm gì?

Công văn đề nghị hợp tác được thực hiện khi các phòng ban, đơn vị cần sự phối hợp hoặc hợp tác từ các phòng ban, đơn vị khác để cùng thực hiện công việc, nhiệm vụ. Công văn đề nghị phối hợp sẽ được các phòng ban, tổ chức, đơn vị.... soạn thảo và gửi đến các bên có liên quan hoặc có cùng nhiệm vụ, quyền hạn để yêu cầu cùng nhau hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả nhất.

Tải mẫu công văn đề nghị phối hợp miễn phí ✓ Công văn đề nghị phối hợp, hợp tác tổ chức, giải quyết, thực hiện nhiệm vụ, công việc ✓ Mẫu công văn đề nghị hợp tác, phối hợp có nội dung tham khảo, hướng dẫn chi tiết ✓ File Word ✓ Tải miễn phí

➤➤➤ Có thể bạn cần đến: Tổng hợp mẫu công văn đề nghị thường dùng tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn thể, công ty, doanh nghiệp

Để thực hiện mẫu công văn đề nghị hợp tác, phối hợp được chính xác và đầy đủ thông tin, bạn có thể tham khảo mẫu chuẩn sau đây. Mẫu công văn đề nghị phối hợp có nội dung tham khảo, hướng dẫn chi tiết. Tải miễn phí file mẫu định dạng .doc dễ chỉnh sửa, dùng ngay thuận tiện tại kho 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui

Tải mẫu công văn đề nghị phối hợp file Word

 

Mẫu công văn đề nghị phối hợp gồm những thông tin gì?

Công văn đề nghị hợp tác, phối hợp có nội dung chuẩn gồm các thông tin sau:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ
  • Tên đơn vị gửi công văn và số công văn
  • Ngày tháng làm công văn
  • Tiêu đề công văn nổi bật
  • Thông tin kính gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ việc được đề nghị phối hợp trong công văn
  • Lý do gửi công văn đề nghị hợp tác (cần sự phối hợp thực hiện để công việc, nhiệm vụ được giao hoàn thành hiệu quả nhất...)
  • Nêu chi tiết về việc phối hợp (các việc cần thực hiện trong quá trình chuẩn bị, trong quá trình thực hiện, yêu cầu về kết quả đặt ra)
  • Lời đề nghị xem xét việc phối hợp công việc
  • Nơi nhận công văn và chữ ký của đại diện đơn vị gửi công văn

➽➽➽ Xem thêm: 

Tải mẫu công văn đề nghị phối hợp miễn phí ✓ Công văn đề nghị phối hợp, hợp tác tổ chức, giải quyết, thực hiện nhiệm vụ, công việc ✓ Mẫu công văn đề nghị hợp tác, phối hợp có nội dung tham khảo, hướng dẫn chi tiết ✓ File Word ✓ Tải miễn phí

Trên đây là mẫu công văn đề nghị phối hợp, file Word dựng sẵn nội dung dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - tổng hợp và gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu công văn đề nghị hợp tác, phối hợp trên, các bạn có thể thực hiện công việc được giao hiệu quả và nhanh chóng hơn.

#MauCongVanDeNghiPhoiHop #CongVanDeNghiHopTac #MauCongVanDeNghiHopTac #CongVanDeNghiPhoiHop #MauCongVan #MauVanBan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui