Logo

Mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên file Word

Lượt xem: 2267
Ngày đăng: 18/03/2024

Tải mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên miễn phí ✓ Sử dụng báo cáo công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành của chi bộ về việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao ✓ Nội dung dựng sẵn đúng nguyên tắc, đúng quy định của Điều lệ Đảng, có hướng dẫn chi tiết ✓ Định dạng file .DOC, trình bày đẹp chuẩn văn bản hành chính

Mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên - ViecLamVui

Tải mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên file Word

Mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên dùng làm gì?

Báo cáo tự giám sát đảng viên của chi bộ được thực hiện để báo cáo về việc kiểm tra toàn bộ các hoạt động công tác, xác minh tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ mà đảng viên được giao. Qua đó, các tổ chức đảng theo dõi, xem xét đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi thực hiện trái với quy định pháp luật của đảng viên.

Việc báo cáo tự giám sát đảng viên được thực hiện theo nguyên tắc tổ chức đảng cấp trên giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự giám sát của Đảng và thực hiện nhiệm vụ giám sát theo sự phân công. Việc giám sát phải công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng, đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Sau đây là mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên được dựng sẵn nội dung chuẩn có hướng dẫn chi tiết mà bạn có thể tham khảo hoặc tải miễn phí tại ViecLamVui để có thể thực hiện được bản báo cáo theo kế hoạch được hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm được thời gian trong công việc.

 

Tải mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên miễn phí ✓ Sử dụng báo cáo công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành của chi bộ về việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao ✓ Nội dung dựng sẵn đúng nguyên tắc, đúng quy định của Điều lệ Đảng, có hướng dẫn chi tiết ✓ Định dạng file .DOC, trình bày đẹp chuẩn văn bản hành chính

Trên đây là mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên, file Word dựng sẵn dễ chỉnh sửa ViecLamVui - chuyên trang tuyển dụng miễn phí - tổng hợp và gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu báo cáo trên, các bạn có thể dễ dàng thực hiện bản báo cáo tự giám sát đảng viên của chi bộ theo kế hoạch được chính xác và nhanh chóng.

#BaoCaoTuGiamSatDangVien #FileWordMau #MauVanBan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui