Giáo trình tâm lý học lao động PDF

Download Giáo trình tâm lý học lao động .PDF ✓ Sách Giáo trình tâm lý học lao động - Đại học Kinh tế Quốc dân ✓ Full Ebook Giáo trình tâm lý học lao động - ThS. Lương Văn Úc chủ biên ✓ File PDF ✓ Tải miễn phí giáo trình link Google Drive tại ViecLamVui

Giáo trình tâm lý học lao động - ViecLamVui

Tải Giáo trình tâm lý học lao động - Đại học Kinh tế Quốc dân

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC LAO ĐỘNG
Tác giả ThS. Lương Văn Úc
Năm xuất bản 2011
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân
Tóm tắt

Tâm lý học lao động là môn khoa học chuyên ngành của chuyên ngành Tâm lý học, nó nghiên cứu sự phát sinh, phát triển và biến đổi của các hiện tượng tâm lý con người trong lao động để tiến hành tổ chức lao động khoa học, đưa ra các thể chế lao động hợp lý nhằm sử dụng có hiệu quả người lao động và mang lại hạnh phúc cho họ.

Môn học Tâm lý học lao động không chỉ được nghiên cứu và giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân mà nó còn được sự quan tâm của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong việc đưa ra các chính sách sử dụng lao động hợp lý và khuyến khích người lao động tích cực tham gia lao động.

Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực của Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những nơi đã sớm đưa môn Tâm lý học lao động vào giảng dạy bậc Đại học và được hoàn thiện thành môn học độc lập, giảng dạy từ năm 1988. Giáo trình tâm lý học lao động do Ths. Lương Văn Úc biên soạn là giáo trình giảng dạy chính thức cho các đối tượng học sinh chuyên ngành Kinh tế lao động và Quản trị nhân lực bậc Đại học, Thạc sỹ.

Mục lục
  • Chương I: Tổng quan về tâm lý học lao động
  • Chương II: Cơ sở tâm lý của tổ chức quá trình lao động
  • Chương III: Tâm lý học an toàn lao động
  • Chương IV: Sự thích ứng của con người với kỹ thuật và công việc
  • Chương V: Sự thích ứng của kỹ thuật và công việc với con người
  • Chương VI: Giao tiếp nhân sự
  • Chương VII: Nghệ thuật đàm phán nhân sự
  • Chương VIII: Cơ sở tâm lý của quản trị nhóm
  • Chương IX: Đặc điểm tâm lý của lao động quản lý
  • Chương X: Kích thích tâm lý người lao động

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu khác của môn Tâm lý học lao động:

Download Giáo trình tâm lý học lao động .PDF ✓ Sách Giáo trình tâm lý học lao động - Đại học Kinh tế Quốc dân ✓ Full Ebook Giáo trình tâm lý học lao động - ThS. Lương Văn Úc chủ biên ✓ File PDF ✓ Tải miễn phí giáo trình link Google Drive tại ViecLamVui

Trên đây là full giáo trình tâm lý học lao động file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhTamLyHocLaoDong #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm Nhân sự, Hành Chính , Tài liệu , Giáo Trình trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay