Logo

Giáo trình biến đổi khí hậu PDF

Lượt xem: 332
Ngày đăng: 18/03/2024

Download Giáo trình biến đổi khí hậu .PDF ✓ Giáo trình môn biến đổi khí hậu ✓ Full Giáo trình biến đổi khí hậu - Phan Đình Tuấn (chủ biên), NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ ✓ File PDF ✓ Tải online giáo trình không mất phí

Giáo trình biến đổi khí hậu - ViecLamVui

Tải Giáo trình biến đổi khí hậu PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Tác giả
  • Phan Đình Tuấn (Chủ biên)
  • Trần Hồng Thái
  • Bạch Quang Dũng
  • Đinh Thị Nga
Năm xuất bản 2017
Nhà xuất bản NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Tóm tắt

Giáo trình Biến đổi khí hậu nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản cho người đọc về các khái niệm cơ bản, các tác động của biến đổi khí hậu, các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, các vấn đề về biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Giáo trình này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt của các trường đại học thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có tham khảo các tài liệu mới nhất của quốc tế và trong nước. Giáo trình có thể sử dụng trong nghiên cứu và giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, khoa học trái đất, khoa học môi trường,... 

Mục lục
  • Chương 1: Đại cương về biến đổi khí hậu
  • Chương 2: Các tác động của biến đổi khí hậu
  • Chương 3: Các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu
  • Chương 4: Biến đổi khí hậu ở Việt Nam

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu khác của môn học biến đổi khí hậu:

Download Giáo trình biến đổi khí hậu .PDF ✓ Giáo trình môn biến đổi khí hậu ✓ Full Giáo trình biến đổi khí hậu - Phan Đình Tuấn (chủ biên), NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ ✓ File PDF ✓ Tải online giáo trình không mất phí

Trên đây là Giáo trình biến đổi khí hậu file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhBienDoiKhiHau #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Môi trường, Xử lý chất thải. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Môi trường, Xử lý chất thải trên ViecLamVui