Logo

Bài giảng Powerpoint biến đổi khí hậu

Lượt xem: 561
Ngày đăng: 17/03/2024

Download Bài giảng Powerpoint biến đổi khí hậu ✓ Full Bài giảng môn biến đổi khí hậu ✓ Slide Bài giảng biến đổi khí hậu - PGS. TS. Nguyễn Đăng Quế ✓ File PPTX, PDF ✓ Tải tài liệu miễn phí link Google Drive

Bài giảng Powerpoint biến đổi khí hậu - ViecLamVui

Tải Bài giảng Powerpoint biến đổi khí hậu

XEM TRƯỚC BÀI GIẢNG

TẢI FULL BÀI GIẢNG

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI GIẢNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Tác giả PGS. TS. Nguyễn Đăng Quế
Tóm tắt Bài giảng trình bày tổng quan và hệ thống kiến thức môn học biến đổi khí hậu bao gồm: hệ thống khí hậu trái đất, khái quát khí hậu Việt Nam, biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, chiến lược giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bài giảng là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích cho sinh viên khi học môn học này.
Mục lục
  • Chương I. Hệ thống khí hậu Trái Đất
  • Chương II. Khái quát khí hậu Việt Nam
  • Chương III. Biến đổi khí hậu
  • Chương IV. Tác động của biến đổi khí hậu ở Vệt Nam
  • Chương V. Chiến lược giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu
  • Chương VI. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu khác của môn học biến đổi khí hậu:

Download Bài giảng Powerpoint biến đổi khí hậu ✓ Full Bài giảng môn biến đổi khí hậu ✓ Slide Bài giảng biến đổi khí hậu - PGS. TS. Nguyễn Đăng Quế ✓ File PPTX, PDF ✓ Tải tài liệu miễn phí link Google Drive

Trên đây là full Slide bài giảng biến đổi khí hậu, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiGiangPowerpointBienDoiKhiHau #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Môi trường, Xử lý chất thải. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Môi trường, Xử lý chất thải trên ViecLamVui