Logo

Bài giảng truyền thông marketing tích hợp

Lượt xem: 419
Ngày đăng: 18/03/2024

Download bài giảng truyền thông marketing tích hợp full bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ✓ Slide bài giảng môn truyền thông marketing tích hợp ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

bài giảng truyền thông marketing tích hợp

Tải bài giảng truyền thông marketing tích hợp

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Bài giảng truyền thông marketing tích hợp
Tác giả ThS. Nguyễn Hoàng Sinh 
Tóm tắt

Bài giảng truyền thông marketing tích hợp là tài liệu để học môn truyền thông marketing tích hợp, môn học này giúp người học hiệu vị trí của IMC trong marketing mix, các thành phần của IMC, biết đánh giá hành vi người tiêu dùng để nắm các cơ hội xây dựng chương trình truyền thông marketing hiệu quả, hiểu rõ quá trình truyền thông và các yếu tố chính của quá trình truyền thông, biết tổ chức, phối hợp các hoạt động truyền thông marketing cũng như đo lường đánh giá hiệu quả chương trình truyền thông marketing

Mục lục
  • Bài 1: Tổng quan về truyền thông markeƟng ơch hợp
  • Bài 2: Hành vi người tiêu dùng & Thị trường mục tiêu
  • Bài 3: Quá trình truyền thông
  • Bài 4: Thiết lập mục Ɵêu & Ngân sách cho IMC
  • Bài 5: Quảng cáo & Phương tiện truyền thông
  • Bài 6: Khuyến mại & Bán hàng trực tiếp
  • Bài 7: Quan hệ công chúng & Marketing trực tiếp
  • Bài 8: Tổ chức thực hiện & đánh giá hiệu quả chương trình IMC
  • Bài 9: Sinh viên báo cáo đề tài

 

 

Download bài giảng truyền thông marketing tích hợp full bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ✓ Slide bài giảng môn truyền thông marketing tích hợp ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

Trên đây là bài giảng truyền thông marketing tích hợp, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Marketing. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Marketing trên ViecLamVui