Slide Quản trị bán hàng

Download slide quản trị bán hàng ✓ Slide bài giảng quản trị bán hàng ✓ Slide môn Quản trị bán hàng ✓ Slide quản trị bán hàng Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) ✓ Slide quản trị bán hàng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) ✓ Tải tài liệu không mất phí

Slide quản trị bán hàng - ViecLamVui


Slide quản trị bán hàng Đại học Kinh tế quốc dân (NEU)

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Slide quản trị bán hàng NEU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HỌC PHẦN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
Tác giả Đang cập nhật
Tóm tắt

Bài giảng cung cấp kiến thức hoàn chỉnh học phần Quản trị bán hàng cho sinh viên để người học có thể nắm chắc kiến thức về:

 • Kiến thức, hiểu biết chung về quy trình quản trị bán hàng, quy trình lập kế hoạch bán hàng.
 • Kiến thức, cách thức giải quyết và quyết định những vấn đề chiến lược trong quy trình quản trị bán hàng.
 • Hiểu biết, tri thức và kỹ năng cụ thể về từng khâu của quá trình quản trị lực lượng bán hàng của doanh nghiệp.
 • Hiểu rõ các vấn đề về đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp và kết quả bán hàng của cá nhân người bán hàng.
Mục lục
 • Chương 1: Khái quát về quản trị bán hàng
 • Chương 2: Hoạt động bán hàng
 • Chương 3: Xây dựng kế hoạch và xây dựng ngân sách bán hàng
 • Chương 4: Đánh giá tiềm năng thị trường và dự báo lượng bán
 • Chương 5: Tổ chức lực lượng bán
 • Chương 6: Tuyển chọn lực lượng bán hàng
 • Chương 7: Huấn luyện và đào tạo lực lượng bán hàng
 • Chương 8: Lãnh đạo lực lượng bán hàng
 • Chương 9: Quản lý lãnh thổ bán hàng, thời gian và định mức bán
 • Chương 10: Thù lao cho lực lượng bán hàng
 • Chương 11: Thúc đẩy lực lượng bán hàng
 • Chương 12: Đánh giá hoạt động bán hàng và lực lượng bán

Slide quản trị bán hàng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Slide quản trị bán hàng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
Tác giả ThS. Trần Thị Thập
Tóm tắt Bài giảng trình bày tổng quan kiến thức quản trị bán hàng dành cho các bạn sinh viên khoa quản trị kinh doanh tham khảo, học tập để nắm vững về bán hàng, quản trị bán hàng, kỹ năng bán hàng.
Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng
 • Chương 2: Xây dựng kế hoạch bán hàng
 • Chương 3: Kỹ thuật bán hàng và chăm sóc khách hàng
 • Chương 4: Thiết kế và tổ chức
 • Chương 5: Quản trị đội ngũ bán hàng

Xem thêm các tài liệu quản trị bán hàng khác:

Trên đây là slide bài giảng quản trị bán hàng, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#SlideQuanTriBanHang #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc Làm Kinh Doanh. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc Làm Kinh Doanh, Tài liệu, Bài giảng, Slide môn học trên ViecLamVui
Đánh giá Slide Quản trị bán hàng
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook