Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh PDF

Ebook Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh ✓ Sách giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh full chương ✓ Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh - PGS. TS. Phạm Văn Dược ✓ Tài liệu môn Phân tích hoạt động kinh doanh ✓ Tải xuống miễn phí

Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh - ViecLamVui


Tải giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Download ngay

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tác giả

PGS. TS. Phạm Văn Dược

TS. Trần Phước

Năm xuất bản 2010
Nhà xuất bản NXB Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt

Giáo trình cung cấp cho người học cũng như các nhà quản lý doanh nghiệp những thông tin cần thiết về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Trọng tâm quyển sách gồm các nội dung:

- Cơ sở lý luận về phân tích và các phương pháp sử dụng;

- Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Phân tích chi phí và giá thành;

- Phân tích tiêu thụ và lợi nhuận;

- Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Mục lục
 • Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh
 • Chương 2: Phân tích tình hình kết quả hoạt động sản xuất
 • Chương 3: Phân tích chi phí và giá thành sản phẩm
 • Chương 4: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận
 • Chương 5: Phân tích báo cáo tài chính

➤➤➤ Xem thêm tài liệu khác của môn Phân tích hoạt động kinh doanh

Trên đây là giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#GiaoTrinhPhanTichHoatDongKinhDoanh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc Làm Kinh Doanh. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc Làm Kinh Doanh, Tài liệu, Giáo Trình trên ViecLamVui
Đánh giá Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook