Bài tập phân tích hoạt đông kinh doanh có đáp án PDF

Ebook Bài tập phân tích hoạt đông kinh doanh có đáp án ✓ Bài tập PTHĐKD có lời giải chương 1, chương 2... đến chương 8 ✓ Hướng dẫn giải bài tập phân tích hoạt đông kinh doanh ✓ Tài liệu hỗ trợ ôn tập môn phân tích hoạt động kinh doanh ✓ Tải xuống miễn phí

Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh có đáp án - ViecLamVui

Tải bài tập phân tích hoạt đông kinh doanh có đáp án PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG TÀI LIỆU

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI TẬP - BÀI GIẢI PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tác giả PGS. TS. Phạm Văn Dược
Năm xuất bản 2010
Nhà xuất bản NXB Thống kê
Tóm tắt

Sách là một tài liệu thiết thực, bổ ích đối với các doanh nhân, các bạn sinh viên các trường Đại học, Trung cấp và tất cả những ai có quan tâm đến công tác phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp.

Trọng tâm của sách gồm các bài tập và bài giải với các nội dung sau:

 • Lý luận chung về phân tích và các phương pháp sử dụng
 • Phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh
 • Phân tích sử dụng các tiềm năng trong hoạt động kinh doanh
 • Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh
 • Phân tích để ra quyết định ngắn hạn và đầu tư dài hạn trong hoạt động kinh doanh
 • Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp
Mục lục

Gồm 02 phần bài tập và bài giải phân tích hoạt động kinh doanh theo từng chương như sau:

 • Chương 1: Đối tượng, phương pháp phân tích
 • Chương 2: Phân tích môi trường, thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
 • Chương 3: Phân tích tình hình và kết quả sản xuất
 • Chương 4: Phân tích các yếu tố sử dụng trong quá trình sản xuất
 • Chương 5: Phân tích chi phí và giá thành sản phẩm
 • Chương 6: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận
 • Chương 7: Phân tích các dự án dài hạn trong HĐKD
 • Chương 8: Phân tích báo cáo tài chính

➤➤➤ Xem thêm tài liệu khác của môn Phân tích hoạt động kinh doanh

Ebook Bài tập phân tích hoạt đông kinh doanh có đáp án ✓ Bài tập PTHĐKD có lời giải chương 1, chương 2... đến chương 8 ✓ Hướng dẫn giải bài tập phân tích hoạt đông kinh doanh ✓ Tài liệu hỗ trợ ôn tập môn phân tích hoạt động kinh doanh ✓ Tải xuống miễn phí

Trên đây là tài liệu bài tập phân tích hoạt động kinh doanh có đáp án file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#BaiTapPhanTichHoatDongKinhDoanhCoDapAn #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc Làm Kinh Doanh. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc Làm Kinh Doanh , Tài liệu , Bài tập trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay