Logo

Mẫu đối chiếu công nợ bằng Excel

Lượt xem: 1288
Ngày đăng: 17/03/2024

Mẫu đối chiếu công nợ bằng Excel là gì?

Mẫu đối chiếu công nợ bằng Excel là mẫu biên bản đối chiếu công nợ bằng Excel được xây dựng sẵn, cho phép cập nhật các thông tin liên quan đến công nợ từ hoạt động mua bán cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ,... của từng khách hàng, từ đó giúp bạn có được biên bản công nợ hoàn chỉnh để thực hiện thu nợ, thanh toán, chốt kế toán số liệu kế toán cuối kỳ, cuối năm,...

Mẫu đối chiếu công nợ bằng Excel

Sau đây là mẫu đối chiếu công nợ bằng Excel, hỗ trợ tải miễn phí từ ViecLamVui, giúp bạn sử dụng dễ dàng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. 

Tải mẫu đối chiếu công nợ bằng Excel

 

Mẫu bảng đối chiếu công nợ bằng Excel gồm có các nội dung:

 • Quốc hiệu Tiêu ngữ 
 • Tên doanh nghiệp
 • Số biên bản đối chiếu công nợ
 • Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
 • Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.
 • Địa chỉ, ngày tháng năm.
 • Thông tin bên mua và bên bán: tên công ty, địa chỉ, điện thoại, đại diện, chức vụ
 • Thông tin đối chiếu công nợ từ ngày .... đến ngày ....
 • Đối chiếu công nợ gồm: STT, diễn giải, số tiền
 • Công nợ chi tiết hóa đơn GTGT số ................. ký hiệu .............. do Công ty ..............  xuất ngày .../..../20...., số tiền chưa thanh toán.
 • Kết luận: Tính đến hết ngày .../..../20... CÔNG TY ................... (bên A ) còn phải thanh toán cho Công ty................. (bên B) số tiền là: ............... (ghi bằng chữ)
 • Đại diện 02 bên ký tên và đóng dấu.
 • Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.
Download file mẫu đối chiếu công nợ bằng Excel ✓ Mẫu biên bản đối chiếu công nợ bằng Excel ✓ Mẫu bảng đối chiếu công nợ bằng Excel ✓ File đối chiếu công nợ bằng Excel ✓ Tải xuống miễn phí mẫu đối chiếu công nợ Excel

Trên đây là mẫu đối chiếu công nợ bằng Excel, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm kế toán trên ViecLamVui