Mẫu CTT25/AC - Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN file Word

Mẫu CTT25/AC là gì?

Mẫu CTT25/AC là biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập. Mẫu CTT25/AC ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCT. Thời hạn nộp báo cáo mẫu CTT25/AC chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Tải mẫu CTT25/AC file Word miễn phí ✓ Theo Quyết định số 440/QĐ-TCT ✓ Dùng để tổ chức, cá nhân có sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN thực hiện bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN báo cáo theo quy định ✓ Nội dung chuẩn soạn sẵn, tiện dùng ngay ✓ Tải online không mất phí

Mẫu CTT25/AC dùng làm gì?

Mẫu CTT25/AC được các doanh nghiệp có sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN dùng để lập bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN và nộp báo cáo theo quy định. 

Ngoài ra, bên cạnh việc nộp báo cáo theo mẫu CTT25/AC, các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ, trường hợp uỷ quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

Sau đây là mẫu CTT25/AC file Word có nội dung chuẩn soạn sẵn, tiện dùng ngay ✓ Theo Quyết định số 440/QĐ-TCT ✓ ViecLamVui hỗ trợ tải online không mất phí


Tải mẫu CTT25/AC file Word

 

Hướng dẫn ghi mẫu CTT25/AC

Sau đây là hướng dẫn cách ghi bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN chính xác:

 • Cột 1 "Ký hiệu mẫu": Ghi theo mẫu số trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 • Cột 2 "Tên biên lai": Ghi tên biên lai “chứng từ khấu trừ thuế TNCN”.
 • Cột 3 "Ký hiệu": Ghi theo ký hiệu trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 • Cột 4 "Từ số đến số": Ghi chi tiết các số chứng từ đã dùng trong kỳ (Quý báo cáo bắt đầu sử dụng từ số nào thì ghi bắt đầu từ số đó và đến số cuối cùng trong quý đã sử dụng).
 • Cột 5 "Số sử dụng": Ghi số lượng số chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã sử dụng (cách tính = số cuối cùng trong kỳ báo cáo đã sử dụng – số đầu tiên trong kỳ báo cáo đã sử dụng ở cột 4 + 1 (không bao gồm: Xóa bỏ, mất ..).
 • Cột 6 "Số xoá bỏ": Ghi chi tiết số chứng từ khấu trừ thuế TNCN xóa bỏ (là những số đã viết sai).
 • Cột 7 "Số mất, cháy": Ghi chi tiết số chứng từ khấu trừ thuế TNCN bị mất hoặc cháy.
 • Cột 8 "Cộng": Ghi tổng số đã dùng ở 3 cột 5,6,7

Trên đây là mẫu CTT25/AC file Word dựng sẵn nội dung chuẩn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu soạn sẵn trên, các bạn đảm nhận vị trí việc làm kế toán có thể thực hiện bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN được chính xác, nhanh chóng.

#MauCTT25AC #FileWordMau #MauVanBan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm kế toán, Mẫu Văn Bản, File Word Mẫu trên ViecLamVui
Đánh giá Mẫu CTT25/AC - Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN file Word
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook