Mẫu bảng kê bán ra 01-1/GTGT Excel - bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

Mẫu bảng kê bán ra 01-1/GTGT là gì?

Mẫu bảng kê bán ra mẫu số 01-1/GTGT là bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa sản phẩm, dịch vụ sau khi bán ra, mẫu số 0101/GTGT được ban hành theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, và đây là mẫu bảng kê bán ra mới nhất hiện nay.

Căn cứ lập bảng bán ra 01-1/GTGT là toàn bộ hóa đơn GTGT đã xuất trong kỳ, gồm cả hóa đơn xuất hàng trả lại phát sinh trong kỳ (nếu có).

Mẫu bảng kê bán ra 01-1/GTGT Excel - bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

Bảng kê bán ra 01-1/GTGT dùng để làm gì?

Mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra mẫu 01-1/GTGT hay bảng kê hóa đơn bán ra được kế toán viên công ty, doanh nghiệp tự thiết lập để kê khai số liệu hàng hóa và dịch vụ bán ra trên Excel để phục vụ cho việc kê khai thuế.

Sau đây là Mẫu số 01-1/GTGT -  bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mới nhất được dựng sẵn, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và bổ sung thông tin dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ ViecLamVui, bạn có thể tải mẫu về và sử dụng ngay tiện lợi, tiết kiệm thời gian.


Tải Mẫu bảng kê bán ra 01-1/GTGT Excel - bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

 

Mẫu bảng kê bán ra 01-1/GTGT Excel - bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra gồm có:

 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)
 • Kỳ tính thuế: Tháng....... năm ........../ Quý ….. Năm ...........
 • Người nộp thuế: ....
 • Mã số thuế: .........

Bảng gồm có: 

 • Mẫu gồm có 4 mục gồm:
 • 1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT:
 • 2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:
 • 3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:
 • 4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:

Thứ tự các cột

 • Cột 1: số thứ tự (STT)
 • Cột 2: Số hóa đơn [2]
 • Cột 3: Ngày tháng năm lập hóa đơn [3] 
 • Cột 4: Tên người mua [4]
 • Cột 5: Mã số thuế người mua [5]
 • Cột 6: Doanh thu chưa có thuế GTGT [6]
 • Cột 7: Thuế GTGT [7]
 • Cột 8: Ghi chú [8]

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (*): ........

Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (**):   ............................

Người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên

Trên đây là mẫu bảng kê bán ra 01-1/GTGT Excel dựng sẵn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng với các mẫu trên sẽ hỗ trợ tốt cho công việc của bạn

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm kế toán, Mẫu Văn Bản, File Excel Mẫu trên ViecLamVui
Đánh giá Mẫu bảng kê bán ra 01-1/GTGT Excel - bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook