Mẫu 02/CK-TNCN file Word - Cam kết thu nhập dưới mức chịu thuế TNCN

Mẫu 02/CK-TNCN dùng làm gì?

Mẫu 02/CK-TNCN hay còn được gọi là mẫu cam kết 02, mẫu cam kết thu nhập dưới mức chịu thuế TNCN, là biểu mẫu cam kết ban hành theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính để các cá nhân có đủ điều kiện thực hiện cam kết chưa đến mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, tạm thời không bị khấu trừ thuế 10% trên thu nhập.

Download mẫu cam kết 02 file Word dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ✓ Mẫu cam kết thu nhập dưới mức chịu thuế TNCN dành cho cá nhân thực hiện cam kết chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN ✓ Dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay ✓ Tải mẫu 02/CK-TNCN không mất phí tại ViecLamVui 

Những điều kiện để cá nhân có thể làm cam kết mẫu 02/CK-TNCN?

Theo quy định, các cá nhân sẽ bị khấu trừ thuế 10% trước khi nhận thu nhập nếu cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên. Tuy nhiên, các cá nhân này sẽ được làm bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN để tạm thời không bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có đủ các điều kiện sau:

 • Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng.
 • Có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên.
 • Chỉ có duy nhất thu nhập tại nơi chi trả thu nhập (nếu làm ở 02 nơi trở lên sẽ không được làm bản cam kết).
 • Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.
 • Phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Sau đây là mẫu cam kết 02 file Word dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay ✓ Tải mẫu 02/CK-TNCN không mất phí tại ViecLamVui


Tải mẫu 02/CK-TNCN file Word

Download ngay

Mẫu cam kết 02 gồm những thông tin gì?

Mẫu 02/CK-TNCN có những nội dung sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính;
 • Tên bản cam kết;
 • Thông tin kính gửi đến tổ chức, cá nhân trả thu nhập;
 • Họ tên của người làm cam kết;
 • Mã số thuế của người làm cam kết: Cá nhân được cấp MST 10 số thì ghi đủ 10 số, bỏ trống 3 ô còn lại;
 • Thông tin số giấy tờ tuỳ thân và ngày cấp, nơi cấp (CMND/CCCD/hộ chiếu);
 • Địa chỉ cư trú;
 • Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập;
 • Lời cam kết ghi rõ chỉ có thu nhập duy nhất tại tổ chức/cá nhân trả thu nhập, tổng thu nhập ước tính không quá số tiền quy định chịu thuế TNCN (ghi rõ số tiền theo quy định);
 • Cam đoan về sự trung thực của số liệu khai và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai;
 • Ngày tháng năm làm cam kết và cá nhân cam kết ký, ghi rõ họ tên.

Trên đây là mẫu 02/CK-TNCN file Word dựng sẵn nội dung chuẩn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng mẫu cam kết 02 soạn sẵn trên, các bạn có thể thực hiện công việc của mình nhanh chóng và dễ dàng hơn.

#Mau02CkTNCN #MauCamKet02 #FileWordMau #MauVanBan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm kế toán, Mẫu Văn Bản, File Word Mẫu trên ViecLamVui
Đánh giá Mẫu 02/CK-TNCN file Word - Cam kết thu nhập dưới mức chịu thuế TNCN
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook