Logo

Phần mềm kế toán Excel miễn phí

Lượt xem: 2740
Ngày đăng: 17/03/2024

Phần mềm kế toán Excel là gì?

Phần mềm kế toán Excel là ứng dụng được thiết kế và xây dựng hoàn toàn bằng Excel và nó hoàn toàn miễn phí, dễ sử dụng nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của kế toán viên, hỗ trợ công việc cho kế toán viên đơn giản hóa trong việc quản lý tài chính, doanh thu, chi phí,.. của cửa hàng, công ty, doanh nghiệp. 

Phần mềm kế toán Excel miễn phí

Sau đây là những phần mềm kế toán Excel miễn phí, có nhiều mẫu, biên phản khác nhau trợ tải miễn phí từ ViecLamVui, giúp bạn tự trải nghiệm trong thực hành kế toán, khai thác ứng dụng vào công việc kế toán của mình. 

Tải phần mềm kế toán Excel Thông Tư 133 miễn phí

Phần mềm kế toán Excel thông tư 133 với các báo cáo tài chính mới nhất theo thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng cho doanh nghiệp hoạch toán theo TT133, phần mềm này được Mộc Lan Account xây dựng và chia sẻ ứng dụng này hoàn toàn miễn phí.

phần mềm kế toán Excel Thông Tư 133 miễn phí

Phần mềm kế toán Excel thông tư 133 miễn phí gồm có đầy đủ các ứng dụng, bảng gồm: 

 • Qũy tiền mặt gồm: phiếu thu, phiếu chi, sổ quỹ tiền mặt
 • Tiền gửi ngân hàng gồm: thu tiền gửi, chi tiền gửi, số tiền gửi ngân hàng
 • Kho gồm: tổng hợp xuất nhập tồn, danh mục vật tư, hàng hóa, nhập liệu nhập - xuất, in phiếu xuất, in phiếu nhập
 • Tài sản cố định, công cụ dụng cụ gồm có: thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định, bảng khấu hao tài sản cố định, bảng phân bổ chi phí trả trước, khai báo chi phí trả trước - khấu hao tài sản cố định
 • Thuế gồm có: bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào; bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra; tờ khai thuế giá trị gia tăng, báo cáo sử dụng hóa đơn
 • Tiền lương gồm có: bảng tính lương, in bảng chấm công, danh mục nhân viên, bảng chấm công, in bảng tính lương, phiếu lương, bảo hiểm, in HĐLĐ
 • Tổng hợp (sổ cái) gồm có: công nợ phải thu, in sổ cái, kế toán giá thành, công nợ phải trả, bộ báo cáo tài chính

>> Tải xuống ngay tại:

 

Tải phần mềm kế toán Excel theo Thông Tư 200 miễn phí

Phần mềm kế toán Excel thông tư 200 với các báo cáo tài chính mới nhất theo thông tư 200/2014/TT/BTC áp dụng cho doanh nghiệp hoạch toán theo TT200, phần mềm này được Mộc Lan Account xây dựng và chia sẻ ứng dụng này hoàn toàn miễn phí.

phần mềm kế toán Excel theo Thông Tư 200

Phần mềm kế toán Excel Thông Tư 200 miễn phí gồm có đầy đủ các ứng dụng, bảng gồm: 

 • Qũy tiền mặt gồm: phiếu thu, phiếu chi, sổ quỹ tiền mặt
 • Tiền gửi ngân hàng gồm: thu tiền gửi, chi tiền gửi, số tiền gửi ngân hàng
 • Kho gồm: tổng hợp xuất nhập tồn, danh mục vật tư, hàng hóa, nhập liệu nhập - xuất, in phiếu xuất, in phiếu nhập
 • Tài sản cố định, công cụ dụng cụ gồm có: thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định, bảng khấu hao tài sản cố định, bảng phân bổ chi phí trả trước, khai báo chi phí trả trước - khấu hao tài sản cố định
 • Thuế gồm có: bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào; bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra; tờ khai thuế giá trị gia tăng, báo cáo sử dụng hóa đơn
 • Tiền lương gồm có: bảng tính lương, in bảng chấm công, danh mục nhân viên, bảng chấm công, in bảng tính lương, phiếu lương, bảo hiểm, in HĐLĐ
 • Tổng hợp (sổ cái) gồm có: công nợ phải thu, in sổ cái, kế toán giá thành, công nợ phải trả, bộ báo cáo tài chính

>> Tải xuống ngay tại: Tải phần mềm kế toán Excel theo Thông Tư 200 miễn phí

Tải phần mềm kế toán Excel miễn phí

Phần mềm kế toán Excel miễn phí này được tác giả Hoàng Văn Kiên xây dựng, đây là phần mềm kế toán trên Excel V7 đầy đủ chi tiết có hướng dẫn sử dụng dành cho những người mới sử dụng lần đầu. 

phần mềm kế toán Excel miễn phí

Phần mềm kế toán Excel miễn phí này gồm có các bảng:

 • Danh mục: danh mục tài khoản, danh mục khách hàng, nhà cung cấp, danh mục công trình, danh mục diện giải, danh mục TSCĐ, thông tin doanh nghiệp
 • Sổ chi tiết: sổ chi tiết tài khoản, sổ chi tiết phải trả người bán, sổ chi tiết phải thu khách hàng, sổ chi tiết tạm ứng, sổ chi tiết NVL, HH, CCDC, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết doanh thu bán hàng
 • Sổ tổng hợp: Sổ tổng hợp NXT NVL, Sổ tổng hợp NXT CCDC, Sổ tổng hợp NXT HH, Sổ tổng hợp PTNB, Sổ tổng hợp PTKH, Sổ tổng hợp thuế, Nhắc thanh toán, Thẻ kho
 • Kế toán tiền lương: danh sách nhân viên, bảng chấm công, bảng tính lương, bảo hiểm
 • In phiếu: In phiếu thu - chi; In phiếu nhập - xuất; In_bảng chấm công; In bảng thanh toán lương; In phiếu kế toán; In phiếu lương; In HĐLĐ
 • Sổ nhập liệu: Sổ nhập xuất, Ghi sổ kế toán, Nhập dự toán, Chấm công
 • Kê khai thuế: Bảng kê mua vào, Bảng kê bán ra, Tờ khai thuế TNDN tạm tính
 • Các bảng phân bổ: Bảng phân bổ KHTSCĐ, Bảng phân bổ công cụ dụng cụ , Bảng phân bổ tiền lương, Bảng phân bổ chi phí trả trước
 • Sổ nhật ký: Sổ nhật ký chung, Sổ nhật ký thu tiền, Số nhật ký chi tiền, Số nhật ký mua hàng, Sổ nhật ký bán hàng, Sổ cái tài khoản.
 • Kế toán xây lắp: tổng hợp NVL theo Ctrình, Tổng hợp chi phí theo Ctrình, Báo cáo lợi nhuận theo Ctrình
 • Báo cáo tài chính: Bảng cân đối tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả HĐSXKD, Thuyết minh báo cáo tài chính

>> Tải xuống ngay tại: Phần mềm kế toán Excel miễn phí

Download phần mềm kế toán Excel miễn phí vĩnh viễn✓ File làm kế toán trên Excel miễn phí ✓ Download phần mềm kế toán Excel mới nhất miễn phí ✓ Phần mềm kế toán Excel Thông Tư 200, Thông Tư 133 (TT133) miễn phí ✓ Tải xuống kế toán bằng Excel miễn phí

Trên đây là phần mềm kế toán Excel miễn phí ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm kế toán trên ViecLamVui