Logo

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp PDF

Lượt xem: 1010
Ngày đăng: 17/03/2024

Download Giáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp ✓ Ebook Giáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp full chương ✓ Sách Giáo trình phân tích báo cáo tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân ✓ Tài liệu môn Phân tích báo cáo tài chính ✓ File PDF ✓ Tải miễn phí giáo trình link Google Drive

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp - ViecLamVui

Tải Giáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Tác giả PGS. TS. Nguyễn Năng Phúc
Năm xuất bản 2008
Nhà xuất bản NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân
Tóm tắt

Mục đích cơ bản của việc phân tích báo cáo tài chính là cung cấp những thông tin cần thiết giúp các đối tượng sử dụng thông tin bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các nhà cho vay, các nhà cung cấp, các chủ nợ, các cổ đông hiện tại và tương lai, các khách hàng, các nhà quản lý cấp trên... nhằm đánh giá khách quan về sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập và vận dụng vào thực tiễn quản lý kinh tế, giáo trình Phân tích báo cáo tài chính đã được Khoa Kế toán trường Đại học Kinh tế Quốc dân biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu trong nước và nước ngoài. Giáo trình gồm 09 chương trình bày tổng quan kiến thức về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Mục lục
  • Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích báo cáo tài chính
  • Chương 2: Đọc và kiểm tra báo cáo tài chính cơ sở dữ liệu để phân tích
  • Chương 3: Đánh giá khái quát tình hình tài chính
  • Chương 4: Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh
  • Chương 5: Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp
  • Chương 6: Phân tích hiệu quả kinh doanh
  • Chương 7: Định giá doanh nghiệp, phân tích dấu hiệu khủng hoảng và rủi ro tài chính
  • Chương 8: Dự báo các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính
  • Chương 9: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Download Giáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp ✓ Ebook Giáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp full chương ✓ Sách Giáo trình phân tích báo cáo tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân ✓ Tài liệu môn Phân tích báo cáo tài chính ✓ File PDF ✓ Tải miễn phí giáo trình link Google Drive

Trên đây là full giáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhPhanTichBaoCaoTaiChinhDoanhNghiep #ViecLamVui


➤➤➤ Xem thêm các bài viết khác về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp:

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm kế toán trên ViecLamVui