Logo

Giáo trình kế toán tài chính PDF

Lượt xem: 8556
Ngày đăng: 17/03/2024

Tải giáo trình kế toán tài chính full sách PDF ✓ Giáo trình kế toán tài chính Ngô Thế Chi - Học viện Tài chính, Võ Văn Nhị, Nghiêm Văn Lợi ✓ Sách kế toán tài chính dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán và các hệ không chuyên ngành kế toán ✓ Download miễn phí tại ViecLamVui

Giáo trình kế toán tài chính - ViecLamVui

Tải giáo trình kế toán tài chính Ngô Thế Chi - Học viện Tài chính

XEM TRƯỚC 10 TRANG GIÁO TRÌNH

TẢI FULL GIÁO TRÌNH 669 TRANG PDF

Bấm tải ngay ➤➤➤

 

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

TÊN GIÁO TRÌNH GIÁO TRÌNH MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Tác giả

Chủ biên:

 • GS. TS. Ngô Thế Chi
 • TS. Trương Thị Thuỷ

Thành viên tham gia biên soạn:

 • PGS. TS. Nguyễn Đình Đỗ
 • ThS. Nguyễn Vũ Việt
 • TS. Trần Văn Dung
 • ThS. Nguyễn Thị Hoà
 • TS. Lê Văn Liên
 • ThS. Dương Nhạc
 • ThS. Trần Thị Biết
 • Ngô Xuân Tỵ
 • ThS. Thái Bá Công
 • ThS. Bùi Thị Thuý
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản NXB Tài chính
Tóm tắt Giáo trình Kế toán tài chính được biên soạn lại và tái bản nhằm đáp ứng kịp thời chuyển biến của nền kinh tế và những thay đổi của hệ thống kế toán Việt Nam. Nội dung giáo trình Kế toán tài chính được chia thành 10 chương với những nội dung chi tiết giúp cho sinh viên dễ dàng học tập và nghiên cứu về cách tổ chức kế toán tài chính trong một doanh nghiệp.
Mục lục
 • Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
 • Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu
 • Chương 3: Kế toán vật tư
 • Chương 4: Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn
 • Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Chương 6: Kế toán chi phi sản xuất và giá thành sản phẩm
 • Chương 7: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
 • Chương 8: Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
 • Chương 9: Đặc điểm kế toán chi phí, doanh thu và kết quả trong các doanh nghiệp xây lắp và thương mại dịch vụ
 • Chương 10: Báo cáo tài chính

Tải giáo trình kế toán tài chính Võ Văn Nhị

XEM TRƯỚC 10 TRANG GIÁO TRÌNH

TẢI FULL GIÁO TRÌNH 269 TRANG PDF

 

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

TÊN GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC HỆ KHÔNG THUỘC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
Tác giả
 • PGS. TS. Võ Văn Nhị (Chủ biên)
 • TS. Trần Anh Hoa
 • TS. Nguyễn Ngọc Dung
 • TS. Nguyễn Xuân Hưng
 • CN. Lê Thị Mỹ Hạnh
 • CN. Hoàng Cẩm Trang
Năm xuất bản 2005
Nhà xuất bản NXB Tài chính
Tóm tắt

Giáo trình dành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành kế toán cũng như những ai muốn tìm hiểu và học kế toán với mục đích sử dụng thông tin kế toán cho công tác quản lý. 

Sách gồm 12 chương, giới thiệu một cách tổng quát các nội dung kinh tế, tài chính được kế toán ghi nhận để qua đó tổng hợp và lập ra các báo cáo cung cấp cho các đối tượng sử dụng.

Mục lục
 • Mở đầu. Một số vấn đề cơ bản về kế toán và hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam
 • Chương 1. Kế toán vốn bằng tiền, các khoản nợ phải thu và các khoản ứng trước trong doanh nghiệp
 • Chương 2. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp
 • Chương 3. Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
 • Chương 4. Kế toán tiền lương và các khoản trích lương trong doanh nghiệp
 • Chương 5. Kế toán các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệp
 • Chương 6. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp
 • Chương 7. Kế toán quá trình sản xuất sản phẩm
 • Chương 8. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp
 • Chương 9. Kế toán quá trình kinh doanh hành hoá
 • Chương 10. Kế toán bất động sản đầu tư và các khoản đầu tư tài chính trong doanh nghiệp
 • Chương 11. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
 • Chương 12. Báo cáo tài chính

Tải giáo trình kế toán tài chính Nghiêm Văn Lợi

XEM TRƯỚC 10 TRANG GIÁO TRÌNH

TẢI FULL GIÁO TRÌNH 549 TRANG PDF

Bấm tải ngay ➤➤➤ Giáo trình kế toán tài chính Nghiêm Văn Lợi

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

TÊN GIÁO TRÌNH GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Tác giả PGS. TS. Nghiêm Văn Lợi
Năm xuất bản 02/2007
Nhà xuất bản NXB Tài chính
Tóm tắt Giáo trình gồm 17 chương trình bày khá đầy đủ và chi tiết các phần hành kế toán trong các doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu... Sách là tài liệu học tập cần thiết cho sinh viên ngành kế toán, đồng thời còn là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ kế toán trong các doanh nghiệp.
Mục lục
 • Chương I. Một số vấn đề cơ bản của kế toán tài chính trong các doanh nghiệp
 • Chương II. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Chương III. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ
 • Chương IV. Kế toán tài sản cố định
 • Chương V. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • Chương VI. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
 • Chương VII. Hạch toán đầu tư tài chính và hoạt động khác
 • Chương VIII. Kế toán phân phối lợi nhuận
 • Chương IX. Kế toán tài sản bằng tiền
 • Chương X. Hạch toán các khoản phải thu
 • Chương XI. Hạch toán các khoản nợ phải trả
 • Chương XII. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
 • Chương XIII. Báo cáo tài chính
 • Chương XIV. Hạch toán kinh doanh hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại
 • Chương XV. Kế toán xuất, nhập khẩu hàng hoá
 • Chương XVI. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp dịch vụ
 • Chương XVII. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp
 • Phần phụ lục

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu khác của môn Kế toán tài chính:

Tải giáo trình kế toán tài chính full sách PDF ✓ Giáo trình kế toán tài chính Ngô Thế Chi - Học viện Tài chính, Võ Văn Nhị, Nghiêm Văn Lợi ✓ Sách kế toán tài chính dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán và các hệ không chuyên ngành kế toán ✓ Download miễn phí tại ViecLamVui

Trên đây là giáo trình kế toán tài chính với file PDF dễ dàng tải xuống, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhKeToanTaiChinh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm kế toán trên ViecLamVui