Logo

Giáo trình kế toán máy PDF

Lượt xem: 298
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình kế toán máy PDF ✓Giáo trình kế toán máy MISA ✓Giáo trình kế toán máy kế toán doanh nghiệp ✓ Các bài tập về kế toán hợp tác xã  ✓ Giáo trình Kế toán máy Học viện Tài chính ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí link  Google Drive

Tải giáo trình kế toán máy kế toán doanh nghiệp (Kế toán máy Misa)

Tải giáo trình kế toán máy kế toán doanh nghiệp (Kế toán máy Misa)

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề Giáo trình kế toán máy kế toán doanh nghiệp (Kế toán máy Misa)
Tác giả MISA JSC
Năm xuất bản 2017
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Thông Tin 
Tóm tắt

Giáo trình kế toán máy kế toán doanh nghiệp là tài liệu dùng cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, kế toán tại các trường ĐH, CĐ, THCN, giáo trình giúp người đọc hiểu rõ hơn về phần mềm kế toán Misa, hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Nội dung giáo trình cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, tiêu chuẩn lựa chọn và đánh giá phần mềm, các loại phần mềm và các nhà cung cấp phần mềm trên thị trường. Cung cấp cho sinh viên quy trình xử lý phần mềm nói chung và phần mềm kế toán Misa nói riêng, giúp sinh viên sau tốt nghiệp tiếp cận nhanh với các phần mềm kế toán, để có thể làm việc hiệu quả, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp

Nội dung
 • Chương 1: Tổng quan về phần mềm kế toán 
 • Chương 2: Cài đặt phần mềm và mở sổ kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán MISA
 • Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền 
 • Chương 4: Quản lý phát hành hóa đơn 
 • Chương 5: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả 
 • Chương 6: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu 
 • Chương 7: Kế toán kho 
 • Chương 8: Kế toán công cụ dụng cụ 
 • Chương 9: Kế toán tài sản cố định 
 • Chương 10: Kế toán tiền lương 
 • Chương 11: Kế toán giá thành 
 • Chương 12: Kế toán thuế 
 • Chương 13: Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính 
 • Chương 14: Một số chức năng hỗ trợ công tác quản lý của doanh nghiệp 

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu kế toán máy khác:

Download giáo trình kế toán máy PDF ✓Giáo trình kế toán máy MISA ✓Giáo trình kế toán máy kế toán doanh nghiệp ✓ Các bài tập về kế toán hợp tác xã ✓ Giáo trình Kế toán máy Học viện Tài chính ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là giáo trình kế toán máy PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm kế toán trên ViecLamVui