Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn chuẩn, chính xác

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn mới nhất, cập nhật theo Luật quản lý thuế ⭐ Điều chỉnh sai sót về địa chỉ, tên công ty, mã số thuế, đơn giá mặt hàng trên hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, thuế GTGT, tiền thuế GTGT, điều chỉnh hoá đơn điện tử ⭐ MS Word ⭐ Nội dung chuẩn, dùng ngay dễ dàng ⭐ Những lưu ý khi làm biên bản điều chỉnh hoá đơn

Biên bản điều chỉnh hoá đơn - 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui

Biên bản điều chỉnh hoá đơn là gì?

Biên bản điều chỉnh hoá đơn là mẫu biểu được lập để ghi nhận sự điều chỉnh các sai sót về thông tin địa chỉ, tên, mã số thuế người mua, đơn giá mặt hàng, thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng giá trị hoá đơn... trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ đã lập. Khi phát hiện sai sót trong quá trình lập hóa đơn, tuỳ từng trường hợp cụ thể như: hóa đơn đã lập và giao cho người mua; đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ; người bán và người mua đã kê khai thuế, mà người bán và người mua sẽ lập biên bản điều chỉnh hoá đơn thích hợp, đồng thời lập hoá đơn điều chỉnh hay không.

Các mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn file Word, nội dung soạn sẵn, tải miễn phí

Sau đây là các mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn thuộc thư viện 1001 Mẫu Văn Bản của ViecLamVui - trang web tuyển dụng và tìm việc hiệu quả, uy tín cao hiện nay. Với nội dung mẫu chuẩn soạn sẵn, các bạn nhân viên kế toán tại các công ty, doanh nghiệp có thể tải miễn phí và sử dụng trong những trường hợp liên quan thật dễ dàng, nhanh chóng cho công việc.

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn điện tử

Biên bản điều chỉnh hoá đơn điện tử - ViecLamVui

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn điện tử đúng quy định ✦ Sử dụng điều chỉnh hoá đơn điện tử sai tên công ty, sai địa chỉ người mua hàng, sai thông tin trên hoá đơn điện tử đã kê khai ✦ Dựng sẵn nội dung mẫu chuẩn ✦ Download online không mất phí ➽ Bấm để tải mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn điện tử

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn sai địa chỉ, sai tên công ty

Biên bản điều chỉnh hoá đơn sai địa chỉ, sai tên công ty - ViecLamVui

Tải miễn phí mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn sai địa chỉ, sai tên công ty chính xác nhất ★ File Word ★ Thực hiện điều chỉnh sai sót thông tin địa chỉ, tên công ty của đơn vị mua hàng trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ ★ Sử dụng ngay dễ dàng, thuận tiện ➽ Bấm để tải mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn sai địa chỉ, sai tên công ty

Những lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh hoá đơn

Ngày trên biên bản điều chỉnh hoá đơn: Cần lưu ý nếu lập biên bản điều chỉnh hoá đơn có kèm theo hoá đơn điều chỉnh thì ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.

Những nội dung trên biên bản điều chỉnh hoá đơn: Phải thể hiện rõ, chính xác, chi tiết các thông tin: điều chỉnh hóa đơn số…..... , ký hiệu ......ngày tháng lập; xuất hóa đơn điều chỉnh số …......., ký hiệu ...... ngày tháng lập, nội dung điều chỉnh hoá đơn.

Ghi rõ các sai sót mắc phải: Khi lập hóa đơn điều chỉnh sai sót, kế toán cần ghi rõ các sai sót mắc phải, chẳng hạn như: Điều chỉnh tăng/giảm số lựa hàng hóa, giá bán, thuế GTGT, tiền thuế GTGT, ký hiệu hóa đơn, địa chỉ hóa đơn, tên người mua…

Trường hợp lập hoá đơn điều chỉnh: Theo quy định, chỉ trừ trường hợp hoá đơn đã lập bị sai sót địa chỉ hay tên người mua nhưng không sai mã số thuế thì mới không cần lập hoá đơn điều chỉnh. Các trường hợp sai sót thông tin khác hoặc hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, ngoài việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai thì người bán còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Trường hợp lập biên bản điều chỉnh hoá đơn điện tử mà bên mua không có chữ ký số: Bên bán và bên mua phải lập biên bản điều chỉnh hoá đơn điện tử bằng văn bản giấy rồi ghi rõ sai sót, hai bên cũng cần ký sống vào văn bản này.

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn mới nhất, cập nhật theo Luật quản lý thuế ⭐ Điều chỉnh sai sót về địa chỉ, tên công ty, mã số thuế, đơn giá mặt hàng trên hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, thuế GTGT, tiền thuế GTGT, điều chỉnh hoá đơn điện tử ⭐ MS Word ⭐ Nội dung chuẩn, dùng ngay dễ dàng ⭐ Những lưu ý khi làm biên bản điều chỉnh hoá đơn

#Bien_Ban_Dieu_Chinh_Hoa_Don #Mau_Bien_Ban_Dieu_Chinh_Hoa_Don #Bien_Ban_Dieu_Chinh_Hoa_Don_Moi_Nhat #1001MauVanBanViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm kế toán , Mẫu Văn Bản , Mẫu Biên Bản trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay