Bài tập thống kê doanh nghiệp có đáp án PDF

Download bài tập thống kê doanh nghiệp có đáp án PDF ✓ Bài tập thống kê doanh nghiệp Chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ✓ Bài tập thống kê doanh nghiệp có lời giải ✓ Bài tập môn thống kê doanh nghiệp có lời giải ✓ Bài tập về thống kê doanh nghiệp có đáp án ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí các dạng bài tập thống kê doanh nghiệp link  Google Drive

Bài tập thống kê doanh nghiệp có đáp án


Tải bài tập thống kê doanh nghiệp có đáp án

XEM TRƯỚC 16 TRANG 

TẢI FULL TÀI LIỆU

Download ngay

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Bài tập Thống kê doanh nghiệp
Tác giả Đàm Thị Thu 
Tóm tắt

Cuốn bài tập thống kê doanh nghiệp này là tài liệu được biên soạn theo đề cương học phần Thống kê doanh nghiệp bậc Cao đẳng Kế toán. 

Bài tập này có 3 phần:

 •  Phần I: Tóm tắt lý thuyết và các bài tập cơ bản. Phần này được biên soạn theo từng chương, mỗi chương gồm:
  •  A. Tóm tắt lý thuyết.
  •  B. Các bài tập cơ bản.

Riêng chương I không có bài tập chỉ tóm tắt những phần lý thuyết chung.

 •  Phần II: Một số bài tập tổng hợp.
 •  Phần III: Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản. 
Mục lục

 

 • Lời nói đầu 
 • Phần I: Tóm tắt lý thuyết và các bài tập cơ bản
 • Chương I: Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp 
 • Chương II: Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  • A: Tóm tắt lý thuyết
  • B. Các bài tập cơ bản 
 • Chương III: Thống kê lao động trong doanh nghiệp
  • A: Tóm tắt lý thuyết
  • B. Các bài tập cơ bản 
 • Chương IV: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp
  • A: Tóm tắt lý thuyết
  • B. Các bài tập cơ bản 
 • Chương V: Thống kê vật liệu trong doanh nghiệp 
  • A: Tóm tắt lý thuyết
  • B. Các bài tập cơ bản 
 • Chương VI: Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
  • A: Tóm tắt lý thuyết
  • B. Các bài tập cơ bản 
 • Phần II: Một số bài tập tổng hợp 
 • Phần III: Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản

➽➽➽ Tham khảo tài liệu thống kê doanh nghiệp tại đây:

Trên đây là Bài tập thống kê doanh nghiệp có đáp án PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm kế toán, Tài liệu, Bài tập trên ViecLamVui
Đánh giá Bài tập thống kê doanh nghiệp có đáp án PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook