Logo

Bài tập kế toán Mỹ có lời giải PDF

Lượt xem: 1254
Ngày đăng: 18/03/2024

Ebook Bài tập kế toán Mỹ có lời giải ✓ Bài tập kế toán quốc tế Mỹ có lời giải đối chiếu kế toán Việt Nam ✓ Hướng dẫn giải bài tập kế toán Mỹ chi tiết ✓ Sách Bài tập và Bài giải kế toán Mỹ ✓ Tải tài liệu bài tập kế toán Mỹ có đáp án không mất phí link Google Drive

Bài tập kế toán Mỹ có lời giải - ViecLamVui

Tải bài tập kế toán Mỹ có lời giải PDF

XEM TRƯỚC TÀI LIỆU

TẢI FULL EBOOK BÀI TẬP KẾ TOÁN MỸ CÓ LỜI GIẢI

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ

KẾ TOÁN MỸ - ĐỐI CHIẾU KẾ TOÁN VIỆT NAM

(LÝ THUYẾT, BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI)

Tác giả TS. Phan Đức Dũng
Năm xuất bản 2007
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Thống kê
Tóm tắt 

Nội dung trình bày trong sách theo 14 chương. Mỗi chương sẽ được trình bày gồm 04 nội dung chính: mục tiêu học tập, nội dung chính của chương, nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng, phần bài tập thực hành. 

Trong nội dung trình bày lý thuyết, tác giả sẽ có sự so sánh giữa hệ thống kế toán Việt Nam và kế toán Hoa Kỳ, đồng thời có ví dụ minh hoạ để người đọc có thể hiểu ngay. Phần bài tập thực hành để các bạn có thể sử dụng kiến thức đã học làm những bài tập thực hành và tự mình so sánh sự khác biệt giữa hệ thống kế toán Việt Nam và kế toán Hoa Kỳ. 

Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan về kế toán đối chiếu
 • Chương 2: Mô hình kế toán
 • Chương 3: Tài khoản và hệ thống kế toán kép
 • Chương 4: Đo lường thu nhập kinh doanh và các bút toán điều chỉnh
 • Chương 5: Kế toán các yếu tố đầu vào chủ yếu
 • Chương 6: Hoàn tất chu trình kế toán
 • Chương 7: Kế toán trong công ty sản xuất
 • Chương 8: Kế toán trong công ty thương mại
 • Chương 9: Hệ thống kế toán và các nhật ký đặc biệt
 • Chương 10: Kế toán tiền và khoản phải thu
 • Chương 11: Kế toán nợ phải trả
 • Chương 12: Kế toán vốn chủ sở hữu
 • Chương 13: Báo cáo ngân lưu (Cash Flow)
 • Chương 14: Kế toán đầu tư công ty và báo cáo tài chính hợp nhất
 • Phụ lục
Ebook Bài tập kế toán Mỹ có lời giải ✓ Bài tập kế toán quốc tế Mỹ có lời giải đối chiếu kế toán Việt Nam ✓ Hướng dẫn giải bài tập kế toán Mỹ chi tiết ✓ Sách Bài tập và Bài giải kế toán Mỹ ✓ Tải tài liệu bài tập kế toán Mỹ có đáp án không mất phí link Google Drive

Trên đây là tài liệu bài tập kế toán Mỹ có lời giải file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiTapKeToanMyCoLoiGiai #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm kế toán trên ViecLamVui