Logo

Bài tập Toán rời rạc có đáp án PDF

Lượt xem: 23062
Ngày đăng: 18/03/2024

Download bài tập Toán rời rạc có đáp án PDF ✓ Bài tập Toán rời rạc có lời giải chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ✓ Các dạng bài tập toán rời rạc có lời giải ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí các bài tập toán rời rạc có lời giải PDF link Google Drive

Bài tập Toán rời rạc có đáp án PDF

Tải bài tập Toán rời rạc có đáp án PDF

File tài liệu tổng hợp các dạng bài tập Toán rời rạc có đáp án, lời giải chi tiết được soạn sẵn file PDF là tài liệu để sinh viên học cao đẳng, đại học học tập, ôn thi, giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi kết thúc học phần, thi cuối kỳ môn môn Toán rời rạc sắp đến. 

Nội dung bài tập Toán rời rạc có lời giải gồm có:

  • Bài tập chương 1: Cơ sở logic 
  • Bài tập chương 2: Tập hợp và ánh xạ 
  • Bài tập chương 3: Phương pháp đếm
  • Bài tập chương 4: Hệ thức đệ qui
  • Bài tập chương 5: Quan hệ hai ngôi
  • Bài tập chương 6: Hàm Bool
  • Bài tập chương 7: Đại cương về đồ thị
  • Hướng dẫn giải bài tập Toán rời rạc theo từng chương

XEM TRƯỚC 11 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

>> Xem thêm tài liệu Toán rời rạc

Download bài tập Toán rời rạc có đáp án PDF ✓ Bài tập Toán rời rạc có lời giải chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ✓ Các dạng bài tập toán rời rạc có lời giải ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí các bài tập toán rời rạc có lời giải PDF link Google Drive

Trên đây là tổng hợp bài tập Toán rời rạc có đáp án PDF  ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm IT. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm IT trên ViecLamVui