Logo

Bài giảng mạng truyền thông công nghiệp

Lượt xem: 252
Ngày đăng: 18/03/2024

Download slide bài giảng mạng truyền thông công nghiệp ✓ Slide mạng truyền thông công nghiệp ✓ Tập bài giảng mạng truyền thông công nghiệp và Scada ✓ Bài giảng môn mạng truyền thông công nghiệp - Ths Nguyễn Kim Ánh ✓ Tải xuống miễn phí slide môn mạng truyền thông công nghiệp link Google Drive.

Tập bài giảng mạng truyền thông công nghiệp và Scada

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

>> Bấm để tải: Tập bài giảng mạng truyền thông công nghiệp và Scada

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ TẬP BÀI GIẢNG MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP VÀ SCADA
Tác giả Đỗ Văn Cần
Tóm tắt

Mạng truyền thông công nghiệp là một trong những môn học khá quan trọng đối với sinh viên ngành Kỹ thuật và Công nghệ. Mạng truyền thông là khái niệm chung chỉ các hệ thống mạng truyền thông số, truyền bít nối tiếp, được sử dụng để ghép nối các thiết bị công nghiệp. 

Tập bài giảng mạng truyền thông công nghiệp và Scada bao gồm các nội dung cơ bản về lý thuyết về mạng công nghiệp và thiết kế mạng công nghiệp. Bài giảng là tài liệu học tập hữu ích và hữu hiệu cho sinh viên. 

Mục lục
 • Mục lục 
 • Danh mục hình vẽ
 • Danh mục các bảng
 • Các từ viết tắt
 • Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạng truyền thông công nghiệp và Scada 
 • Chương 2: Cơ sở mạng công nghiệp
 • Chương 3: Kỹ thuật mạng công nghiệp
 • Chương 4: Các mạng thông dụng
 • Chương 5: Scada trong hệ thống điện 
 • Chương 6: Thiết kế mạng công nghiệp và Scada
 • Chương 7: Scada nhà máy công nghiệp
 • Tài liệu tham khảo

Bài giảng mạng truyền thông công nghiệp - Ths Nguyễn Kim Ánh - KS. Lê Thân

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

>> Bấm để tải: Bài giảng mạng truyền thông công nghiệp - Ths Nguyễn Kim Ánh - KS. Lê Thân

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI GIẢNG MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP
Tác giả
 • KS. Lê Thân
 • Ths. Nguyễn Kim Ánh
Tóm tắt Slide bài giảng mạng truyền thông công nghiệp là loại bài giảng điện tử với các kiến thức được trình bày ngắn gọn và cô động nhưng rất đầy đủ các lý thuyết về mạng truyền thông công nghiệp, các khái niệm cơ bản về Data, tín hiệu, mô hình ISO, kiến trúc mạng cũng như thiết bị và phương pháp điều khiển truy cập mạng môi trường. 
Mục lục
 • Section 1: Khái niệm cơ bản về truyền thông và mạng TTCN
 • Section 6: Mô hình phân cấp trong mạng TTCN
 • Section 2: Mô hình ISO
 • Section 3: Kiến trúc mạng (topology) và môi trường truyền dẫn
 • Section 5: Các phương pháp điều khiển truy nhập môi trường
 • Section 4: Các thiết bị sử dụng cho cấp liên mạng
 • Section 7: ASi
 • Section 8: CANopen
 • Section 9: DiviceNet
 • Section 10: Ethernet – TCP/IP - Modbus
 • Section 11: Profibus-DP
 • Section 12: FIPIO
 • Section 13: Interbus
 • Section 14: Modbus

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu mạng truyền thông công nghiệp khác:

Download slide bài giảng mạng truyền thông công nghiệp ✓ Slide mạng truyền thông công nghiệp ✓ Tập bài giảng mạng truyền thông công nghiệp và Scada ✓ Bài giảng môn mạng truyền thông công nghiệp - Ths Nguyễn Kim Ánh ✓ Tải xuống miễn phí slide môn mạng truyền thông công nghiệp link Google Drive.

Trên đây là Bài giảng mạng truyền thông công nghiệp , ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiGiangMangTruyenThongCongNghiep #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm IT. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm IT trên ViecLamVui