Logo

Slide mạng truyền thông công nghiệp

Lượt xem: 310
Ngày đăng: 18/03/2024

Download slide mạng truyền thông công nghiệp ✓ Slide bài giảng môn mạng truyền thông công nghiệp ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

slide mạng truyền thông công nghiệp

Tải slide mạng truyền thông công nghiệp

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Slide mạng truyền thông công nghiệp
Tác giả
 • KS. Lê Thân 
 • ThS. Nguyễn Kim Ánh  
Tóm tắt

Slide bài giảng mạng truyền thông công nghiệp là tài liệu để học môn mạng truyền thông công nghiệp, nội dung slide trình bày khái niệm về truyền thông và mạng truyền thông công nghiệp, mô hình ISO, kiến trúc mạng và môi trường truyền dẫn, các thiết bị sử dụng cho cấp liên mạng,...

Mục lục
 • Section 1: Khái niệm cơ bản về truyền thông và mạng TTCN
 • Section 2: Mô hình ISO (Open System Interconnect Reference model )
 • Section 3: Kiến trúc mạng (topology) và môi trường truyền dẫn
 • Section 4: Các thiết bị sử dụng cho cấp liên mạng
 • Section 5: Các phương pháp điều khiển truy nhập môi trường
 • Section 6: Mô hình phân cấp trong mạng TTCN
 • Section 7: ASI
 • Section 8: CANopen
 • Section 9: DeviceNet
 • Section 10: Ethernet - TCP/IP
 • Section 11: Profibus-DP
 • Section 12: FIPIO
 • Section 13: Interbus
 • Section 14: Modbus

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu mạng truyền thông công nghiệp khác:

Download slide mạng truyền thông công nghiệp ✓ Slide bài giảng môn mạng truyền thông công nghiệp ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

Trên đây là slide mạng truyền thông công nghiệp, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm IT-Phần cứng, Mạng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm IT-Phần cứng, Mạng trên ViecLamVui