Logo

Top 5 bài thu hoạch nghiệp vụ sư phạm

Lượt xem: 1294
Ngày đăng: 18/03/2024

Download bài thu hoạch nghiệp vụ sư phạm hay ✓Bài thu hoạch Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm đại học ✓Bản Thu Hoạch Rèn Nghiệp Vụ Sư Phạm ✓ File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

bài thu hoạch nghiệp vụ sư phạm

Bài thu hoạch nghiệp vụ sư phạm chuyên đề: Tâm lý dạy học đại học

Bài thu hoạch Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm chuyên đề: "Tâm lý dạy học đại học" của học viên Phạm Anh Xuân với nội dung phân tích và đưa ra các biện pháp để tạo dựng động cơ học tập cho sinh viên và xây dựng bảng mô tả nghề nghiệp đã được đào tạo: những hiểu biết về nghề sản phẩm của nghề, vai trò của nghề, những tố chất cần có.

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

Bài thu hoạch Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm đại học chuyên đề: Giáo dục đại học thể giới và Việt Nam

Bài thu hoạch Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm đại học chuyên đề: "Giáo dục đại học thể giới và Việt Nam" của học viên Phạm Anh Xuân đã phân tích  tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới giáo dục Đại học Việt Nam trên các khía cạnh triết lý giáo dục; phương pháp tiếp cận; tổ chức giảng dạy, kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra sản phẩm đào tạo

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

>> Bài thu hoạch Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm đại học chuyên đề: Giáo dục đại học thể giới và Việt Nam

>> Xem thêm các tài liệu nghiệp vụ sư phạm khác 

Download bài thu hoạch nghiệp vụ sư phạm hay ✓Bài thu hoạch Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm đại học ✓Bản Thu Hoạch Rèn Nghiệp Vụ Sư Phạm ✓ File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

Trên đây là bài thu hoạch nghiệp vụ sư phạm, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui