Sách kinh tế vi mô Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) PDF

Ebook Sách kinh tế vi mô Đại học Kinh tế TP HCM .pdf ✓ Sách kinh tế vi mô UEH full chương ✓ Sách kinh tế vi mô Lê Bảo Lâm chủ biên ✓ Tài liệu Kinh tế vi mô UEH dành cho sinh viên khối ngành Kinh tế ✓ Sử dụng tham khảo môn học Kinh tế vi mô ✓ Tải sách miễn phí tại ViecLamVui

Sách kinh tế vi mô đại học Kinh tế TP HCM - ViecLamVui


Tải Sách kinh tế vi mô UEH

XEM TRƯỚC 10 TRANG SÁCH

TẢI FULL SÁCH KINH TẾ VI MÔ ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 

 

GIỚI THIỆU SÁCH

TÊN SÁCH KINH TẾ VI MÔ
Tác giả
 • PGS. TS. Lê Bảo Lâm
 • TS. Nguyễn Như Ý
 • ThS. Trần Thị Bích Dung
 • ThS. Trần Bá Thọ
Năm xuất bản 2019 (Tái bản lần thứ XI)
Nhà xuất bản NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt

Sách kinh tế vi mô Lê Bảo Lâm chủ biên được tái bản lần thứ XI có chỉnh sửa, bổ sung trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước. Đây là tài liệu tham khảo giúp sinh viên khối ngành Kinh tế nắm vững những vấn đề cơ bản của môn Kinh tế vi môn.

Sách gồm 8 chương trình bày những vấn đề cơ bản về kinh tế học, cầu, cung và giá thị trường, lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi phí, thị trường cạnh tranh hoàn toàn,...

Mục lục
 • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học
 • Chương 2: Cầu, cung và giá thị trường
 • Chương 3: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng
 • Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí
 • Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn
 • Chương 6: Thị trường độc quyền hoàn toàn
 • Chương 7: Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn
 • Chương 8: Thị trường các yếu tố sản xuất

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu kinh tế vi mô khác:

Trên đây là sách kinh tế vi mô UEH file PDF dễ dàng tải xuống, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#SachKinhTeViMoDaiHocKinhTeTpHCM #SachKinhTeViMo #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Giáo dục, Đào tạo, Tài liệu, Sách tham khảo trên ViecLamVui
Đánh giá Sách kinh tế vi mô Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook