Logo

Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên

Lượt xem: 2910
Ngày đăng: 18/03/2024

Download mẫu đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên PDF ✓Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học của sinh viên ✓File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên

Tải mẫu đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học đề tài: Nghiên cứu khoa học sinh viên, những yếu tố ảnh hưởng đến việc học tập tiếng Anh của sinh viên đại học mở trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Mục tiêu của đề tài là đánh giá tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời kỳ hội nhập hóa, từ đó chỉ ra các yếu tố tác động đến nhu cầu học tiếng Anh của sinh viên ĐH Mở TPHCM. 

Đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên trình bày các nội dung sau

  • Chương 1: Tổng quan nghiên cứu
  • Chương 2: Cơ sở lý thuyết và nghiên cứu đi trước Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước
  • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
  • Chương 4: Trình bày kết quả nghiên cứu dự kiến qua phương pháp nghiên cứu thống kê
  • mô tả, định tính và định lượng
  • Chương 5: Kết luận và kiến nghị những biện pháp giúp sinh viên học tập tốt, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc học Tiếng Anh trong xã hội hiện nay

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

Download mẫu đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên PDF ✓Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học của sinh viên ✓File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

Trên đây là đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui