Logo

Top 5 luận văn thạc sĩ chính sách công

Lượt xem: 102
Ngày đăng: 14/03/2024

Download bài luận văn thạc sĩ chính sách công hay, ấn tượng đạt điểm cao ✓ Bài luận văn chính sách công hay ✓ File PDF, Word ✓ Tải tài liệu miễn phí link Google Drive

 luận văn thạc sĩ chính sách công

Tải luận văn thạc sĩ chính sách công: Thực hiện chính sách pháp luật về quản lý viên chức ngành giáo dục tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Bài luận văn thạc sĩ chính sách công: Thực hiện chính sách pháp luật về quản lý viên chức ngành giáo dục tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là công trình do Đoàn Thị Loan nghiên cứu.

Bài luận văn hướng tới làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của chính sách pháp luật về quản lý viên chức ngành giáo dục; phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách đó tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đề xuất các quan điểm và giải pháp bảo đảm nhằm thực hiện tốt chính sách pháp luật về quản lý viên chức ngành giáo dục tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.

Bài luận văn thạc sĩ chính sách công này trình bày các nội dung chính sau đây:

  • Chương 1: Cơ sở lý luận thực hiện chính sách pháp luật về quản lý viên chức ngành giáo dục 
  • Chương 2: Thực hiện chính sách pháp luật về quản lý viên chức ngành giáo dục trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
  • Chương 3: Quan điểm và giải pháp thực hiện chính sách pháp luật về quản lý viên chức ngành giáo dục 
  • Kết luận 

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

Tải luận văn thạc sĩ chính sách công: Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Bài luận văn thạc sĩ chính sách công: Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam là công trình nghiên cứu của Hôih Bảy

Mục đích nghiên cứu những vấn đề lý luận về thực hiện chính sách, nội dung thực hiện chính sách, các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho NCC với CM và phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho NCC với cách mạng trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho NCC với cách mạng tại địa phương. 

Luận văn được kết cấu gồm 3 chương:

  • Chương 1: Những vấn đề lý luận về thực hiện chính sách nhà ở cho người có công với cách mạng 
  • Chương 2: Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam 
  • Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam 

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

>> Tải luận văn thạc sĩ chính sách công: Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Tải luận văn thạc sĩ chính sách công: Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Bài luận văn thạc sĩ chính sách công: Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh là công trình nghiên cứu của Trần Hữu Cảnh. 

Bài luận văn nhằm tìm hiểu thực trạng, tìm ra nguyên nhân vướng mắc và đề xuất một số giải pháp, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ TĐC nhằm đẩy nhanh tiến độ của công tác bồi thường GPMB góp phần hạn chế, giảm tỷ lệ khiếu kiện của người dân bị thu hồi đất, làm cho người dân tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

Bài luận văn gồm có 3 chương: 

  • Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi giải phóng mặt bằng 
  • Chương 2: Thực trạng thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
  • Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

>> Tải luận văn thạc sĩ chính sách công: Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

>> Tham khảo thêm tài liệu chính sách công khác:

Download bài luận văn thạc sĩ chính sách công hay, ấn tượng đạt điểm cao ✓ Bài luận văn chính sách công hay ✓ File PDF, Word ✓ Tải tài liệu miễn phí link Google Drive

Trên đây là các bài luận văn thạc sĩ chính sách công ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui