Logo

Giáo trình tâm lý học thần kinh PDF

Lượt xem: 1434
Ngày đăng: 18/03/2024

Download Giáo trình tâm lý học thần kinh .PDF ✓ Sách Tâm lý học thần kinh Võ Thị Minh Chí full chương ✓ Ebook Tâm lý học thần kinh PDF ✓ Tải giáo trình link Google Drive miễn phí

Giáo trình tâm lý học thần kinh - ViecLamVui

Tải Ebook Tâm lý học thần kinh Võ Thị Minh Chí PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ TÂM LÝ HỌC THẦN KINH
Tác giả PGS. TS. Võ Thị Minh Chí
Năm xuất bản 2004
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt

Tâm lý học thần kinh là một chuyên ngành độc lập của tâm lý học, được xây dựng trên cơ sở tri thức liên ngành các khoa học về não (neuroscience) giữa y học (bộ môn phẫu thuật thần kinh, nội thần kinh) tâm lý học và sinh lý học. Mục đích khoa học của TLHTK là nghiên cứu vai trò của từng tổ chức não trong việc điều khiển các hoạt động tâm lý người. Cụ thể là, TLHTK nghiên cứu các đặc điểm rối loạn chức năng tâm lý - thần kinh ở người khi có tổn thương (hay chậm phát triển) định khu các vùng trên não. 

Giáo trình tâm lý học thần kinh cung cấp cho người học chuyên ngành Tâm lý học thần kinh các nội dung bao gồm: những vấn đề chung về tâm lý học thần kinh; các nguồn tri thức về tổ chức chức năng của não; hệ thống định khu não và sự phân tích chức năng của chúng; cấu trúc tâm lý và rối loạn một số hiện tượng tâm lý nhận thức.

Mục lục
  • Chương 1: Những vấn đề chung
  • Chương 2: Các nguồn tri thức về tổ chức chức năng của não
  • Chương 3: Hệ thống định khu não và sự phân tích chức năng của chúng
  • Chương 4: Cấu trúc tâm lý và rối loạn một số hiện tượng tâm lý nhận thức
Download Giáo trình tâm lý học thần kinh .PDF ✓ Sách Tâm lý học thần kinh Võ Thị Minh Chí full chương ✓ Ebook Tâm lý học thần kinh PDF ✓ Tải giáo trình link Google Drive miễn phí

Trên đây là giáo trình tâm lý học thần kinh file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhTamLyHocThanKinh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui