Logo

Giáo trình kỹ năng lãnh đạo quản lý PDF

Lượt xem: 1041
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình kỹ năng lãnh đạo quản lý PDF ✓ Sách kỹ năng lãnh đạo, quản lý PDF ✓ Giáo trình môn kỹ năng lãnh đạo quản lý ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình kỹ năng lãnh đạo, quản lý NXB Lý Luận Chính Trị Google Drive.

giáo trình kỹ năng lãnh đạo quản lý - ViecLamVui

Giáo trình kỹ năng lãnh đạo quản lý PDF - NXB Lý Luận Chính Trị

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
Tác giả
 • TS Dương Thị Thục Anh (chủ biên)
 • TS Vũ Anh Tuấn (chủ biên)
 • TS Ngô Ngân Hà
 • Ths Trần Thị Yến
 • Ths Trần Quang Công
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lý Luận Chính Trị
Tóm tắt

Lãnh đạo, quản lý là một  hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt trên mọi lĩnh vực, luôn được sự quan tâm, coi trọng của các nhà lãnh đạo, quản lý và các tổ chức chính trị, xã hội. 

Môn học kỹ năng lãnh đạo, quản lý được đánh giá là một trong những môn học bổ ích, hấp dẫn, được nhiều người quan tâm, nằm trong hệ thống đào tạo quốc gia nói chung. Giáo trình kỹ năng lãnh đạo quản lý được biên soạn dựa trên cơ sở bám sát mục tiêu và đối tượng đào tạo chủ yếu cho hệ cử nhân các chuyên ngành lý luận chính trị và chính trị phát triển. HI vọng đây là quyển sách bổ ích giúp các sinh viên và cán bộ nhân viên có thêm tài liệu  tham khảo và nghiên cứu hữu ích. 

Mục lục
 • Lời nhà xuất bản
 • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kỹ năng lãnh đạo, quản lý
 • Chương 2: Kỹ năng ảnh hưởng quền lực và phong cách lãnh đạo, quản lý
 • Chương 3: Kỹ năng lãnh đạo, điều hành tổ chức
 • Chương 4: Kỹ năng giải quyết xung đột trong lãnh đạo, quản lý
 • Chương 5: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý sự thay đổi
 • Chương 6: Kỹ năng ra quyết định trong lãnh đạo, quản lý
 • Tài liệu tham khảo

➤➤➤ Xem thêm các bài viết khác về kỹ năng lãnh đạo quản lý:

Download giáo trình kỹ năng lãnh đạo quản lý PDF ✓ Sách kỹ năng lãnh đạo, quản lý PDF ✓ Giáo trình môn kỹ năng lãnh đạo quản lý ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình kỹ năng lãnh đạo, quản lý NXB Lý Luận Chính Trị Google Drive.

Trên đây là Giáo trình kỹ năng lãnh đạo quản lý PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhKyNangLanhDaoQuanLy #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui