Logo

Giáo trình địa lý kinh tế thế giới PDF

Lượt xem: 874
Ngày đăng: 18/03/2024

Download giáo trình địa lý kinh tế thế giới PDF ✓Giáo trình Địa lý kinh tế thế giới HUBT ✓Giáo trình địa lý kinh tế xã hội thế giới 1, 2 ✓Giáo trình môn địa lý kinh tế thế giới ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Giáo trình địa lý kinh tế thế giới PDF

Tải giáo trình địa lý kinh tế thế giới PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề Giáo trình địa lý kinh tế - xã hội thế giới
Tác giả Bùi Thị Hải Yến
Nhà Xuất Bản Nhà Xuất Bản Giáo Dục 
Năm Xuất Bản 2006
Tóm tắt

Giáo trình địa lý kinh tế - xã hội thế giới là tài liệu giảng dạy môn địa lý kinh tế - xã hội thế giới cho sinh viên một số khoa thuộc đại học Quốc Gia Hà Nội và một số trường khác học môn này. 

Nội dung giáo trình cung cấp cho sinh viên các kiến thức về những đặc điểm cơ bản của tình hình kinh tế - xã hội thế giới trong những thập kỷ gần đây, các đặc điểm chủ yếu về tự nhiên, kinh tế - xã hội của một số nước, khu vực trên thế giới,...

Mục lục

Bài mở đầu 

Chương I: Những vấn đề kinh tế - xã hội thế giới trong thời kỳ hiện đại 

 • Bản đồ chính trị thế giới hiện đại 
 • Tình hình kinh tế - xã hội thế giới trong thời kỳ hiện đại 
 • Một số tổ chức hợp tác kinh tế - xã hội tiêu biểu 

Chương II: Địa lý kinh tế - xã hội một số quốc gia trên thế giới

 • Địa lý kinh tế - xã hội hợp chủng quốc Hoa Kỳ 
 • Địa lý kinh tế - xã hội vương quốc liên hiệp Anh 
 • Địa lý kinh tế - xã hội Cộng hòa Pháp 
 • Địa lý kinh tế - xã hội Cộng hòa Liên Bang Đức 
 • Địa lý kinh tế - xã hội liên bang Nga 
 • Địa lý kinh tế - xã hội Nhật Bản 
 • Địa lý kinh tế - xã hội Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
 • Địa lý kinh tế - xã hội Cộng hòa Ấn Độ

Chương III: Địa lý kinh tế - xã hội một số khu vực trên thế giới

 • Địa lý kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam Á
 • Địa lý kinh tế - xã hội khu vực Trung Cận Đông 
 • Địa lý kinh tế - xã hội Châu Phi
 • Địa lý kinh tế - xã hội khu vực Mỹ La Tinh 

 

>> Tham khảo thêm các tài liệu địa lý kinh tế khác:

Download giáo trình địa lý kinh tế thế giới PDF ✓Giáo trình Địa lý kinh tế thế giới HUBT ✓Giáo trình địa lý kinh tế xã hội thế giới 1, 2 ✓Giáo trình môn địa lý kinh tế thế giới ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là giáo trình địa lý kinh tế thế giới PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui