Logo

Giáo trình cảm biến đo lường

Lượt xem: 208
Ngày đăng: 16/03/2024

Download giáo trình cảm biến đo lường PDF full ✓Giáo trình Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển ✓Tài liệu cảm biến đo lường ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

Giáo trình cảm biến đo lường

Tải Giáo trình cảm biến đo lường

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển 
Tác giả TS. Đào Thái Diệu
Nhà Xuất Bản Đại Học Công Nghiệp TP.HCM 
Năm Xuất Bản 2008
Tóm tắt

Giáo trình Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển là tài liệu học môn Kỹ thuật cảm biến đo lường các đại lượng không điện dành cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật và là tài liệu để giảng viên tham khảo, nghiên cứu. 

Nội dung trình bày về cơ sở kỹ thuật cảm biến đo lường, kỹ thuật cảm biến ánh sáng, kỹ thuật cảm biến nhiệt độ công nghiệp, kỹ thuật cảm biến nhiệt độ thấp, kỹ thuật cảm biến vị trí và khoảng cách, kỹ thuật cảm biến vận tốc và gia tốc...

Mục lục
 • Dẫn nhập
 • Bài 1: Cơ sở kỹ thuật cảm biến đo lường
  • Chương 1: Khái niệm chung
 • Bài 2: Kỹ thuật cảm biến ánh sáng 
  • Chương 2: Cảm biến và đo các đại lượng ánh sáng
 • Bài 3: Kỹ thuật cảm biến nhiệt độ công nghiệp
  • Chương 3: Cảm biến đo nhiệt độ. Phần 1
 • Bài 4: Kỹ thuật cảm biến nhiệt độ thấp
  • Chương 3: Cảm biến đo nhiệt độ. Phần 2
 • Bài 5: Kỹ thuật cảm biến vị trí và khoảng cách 
  • Chương 4: Cảm biến và đo các chuyển vị vật thể. Phần 1
 • Bài 6: Kỹ thuật cảm biến vận tốc và gia tốc
  • Chương 4: Cảm biến và đo các chuyển vị vật thể. Phần 2
 • Bài 7: Kỹ thuật cảm biến lực 
  • Chương 5: Cảm biến đo lực và tác dụng lực. Phần 1
 • Bài 8: Kỹ thuật cảm biến áp suất 
  • Chương 5: Cảm biến đo lực và tác dụng lực. Phần 2
 • Bài 9: Kỹ thuật cảm biến lưu lượng chất lưu 
  • Chương 6: Cảm biến lưu lượng, mức và độ ẩm. Phần 1
 • Bài 10: Kỹ thuật cảm biến mức và độ ẩm
  • Chương 6: Cảm biến lưu lượng, mức và độ ẩm. Phần 2
 • Phụ lục 1: Cơ sở lý thuyết
 • Phụ lục 2

 

>> Xem thêm các tài liệu cảm biến đo lường khác

Download giáo trình cảm biến đo lường PDF full ✓Giáo trình Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển ✓Tài liệu cảm biến đo lường ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là Giáo trình cảm biến đo lường, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui