Logo

Bài giảng tiếng Việt thực hành

Lượt xem: 515
Ngày đăng: 14/03/2024

Download bài giảng tiếng Việt thực hành .PDF ✓ Bài giảng môn tiếng Việt thực hành full chương ✓ Bài giảng tiếng Việt thực hành dùng cho ngành Giáo dục tiểu học ✓ Tải tài liệu miễn phí link Google Drive

Bài giảng tiếng Việt thực hành - ViecLamVui

Tải bài giảng tiếng Việt thực hành

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ

BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH

(Dùng cho hệ CĐ Ngành Giáo dục tiểu học)

Tác giả GV. Võ Duy Ấn (Đại học Phạm Văn Đồng)
Tóm tắt

Bài giảng tiếng Việt thực hành cung cấp kiến thức và đào tạo sinh viên đạt được các kỹ năng cần thiết sau khi học xong học phần môn tiếng Việt thực hành, các kỹ năng bao gồm:

  • Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết;
  • Kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong các hoạt động phân tích văn bản để đọc hiểu văn bản, biết cách tóm tắt văn bản theo các hình thức khác nhau, sử dụng quy trình tổng thuật văn bản;
  • Kỹ năng đọc thành tiếng và có thể đọc mẫu, đọc mẫu các bài tập đọc cho học sinh ở tiểu học;
  • Kỹ năng viết chữ, viết mẫu chữ theo quy định;
  • Ứng dụng được các kỹ năng nghe, nói trong hoạt động giao tiếp và hoạt động dạy học ở trường tiểu học...

Bài giảng “Tiếng Việt thực hành” được dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học hệ Cao đẳng chính quy khi học tập học phần này và các học phần có liên quan.

Mục lục
  • Chương 1: Rèn luyện kỹ năng đọc
  • Chương 2: Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản
  • Chương 3: Rèn luyện kỹ năng viết chữ
  • Chương 4: Rèn luyện kỹ năng viết văn bản
  • Chương 5: Rèn luyện kỹ năng nghe - nói

>> Xem thêm các tài liệu về tiếng Việt thực hành khác: 

Download bài giảng tiếng Việt thực hành .PDF ✓ Bài giảng môn tiếng Việt thực hành full chương ✓ Bài giảng tiếng Việt thực hành dùng cho ngành Giáo dục tiểu học ✓ Tải tài liệu miễn phí link Google Drive

Trên đây là File bài giảng tiếng Việt thực hành PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiGiangTiengVietThucHanh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui