Logo

Bài giảng quản trị sự thay đổi

Lượt xem: 404
Ngày đăng: 18/03/2024

Download slide bài giảng quản trị sự thay đổi ✓ Slide quản trị sự thay đổi ✓ Bài giảng môn quản trị sự thay đổi ✓ Tải xuống slide môn học quản trị sự thay đổi Google Drive.

bài giảng quản trị sự thay đổi - ViecLamVui

Bài giảng quản trị sự thay đồi

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Bài giảng quản trị sự thay đổi

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI
Tác giả Lưu Trọng Tuấn, PhD
Tóm tắt Sau đây là bài giảng quản trị sự thay đổi được trình bày song ngữ, bài giảng với những kiến thức bổ ích trong sự phát triển kinh doanh trong doanh nghiệp cũng như tạo lực đẩy trong mỗi nhân viên và tập thể. Nội dung bài giảng là tài liệu hữu ích đối với sinh viên chuyên ngành kinh tế cũng như các cá nhân đang nghiên cứu về kinh tế học. 
Mục lục
  • Mô hình phân tích lực trường của Lewin
  • Kháng lực đối với sự thay đổi
  • Tạo nên sự cần thiết phải thay đổi
  • Giảm thiểu kháng lực đối với sự thay đổi
  • Tầm nhìn và thay đổi chiến lược
  • Phương pháp nghiên cứu hành động
  • Quá trình nghiên cứu hành động
  • Phương pháp điều tra tán thưởng
  • Mô hình 4-D của phương pháp điều tra tán thưởng
  • Phương pháp cấu trúc học song song

➤➤➤ Xem thêm các bài viết khác về quản trị sự thay đổi:

Download slide bài giảng quản trị sự thay đổi ✓ Slide quản trị sự thay đổi ✓ Bài giảng môn quản trị sự thay đổi ✓ Tải xuống slide môn học quản trị sự thay đổi Google Drive.

Trên đây là Bài giảng quản trị sự thay đổi PPT, PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiGiangQuanTriSuThayDoi #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui