Logo

Bài giảng quản lý giáo dục mầm non

Lượt xem: 343
Ngày đăng: 17/03/2024

Download bài giảng quản lý giáo dục mầm non mới nhất ✓ Full bộ bài giảng quản lý giáo dục mầm non ✓ Bài giảng quản lý phát triển chương trình quản lý giáo dục mầm non ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

bài giảng quản lý giáo dục mầm non

Tải bài giảng quản lý giáo dục mầm non

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Bài giảng quản lý phát triển chương trình quản lý giáo dục mầm non 
Tóm tắt

Bộ bài giảng quản lý giáo dục mầm non là bài giảng về quản lý phát triển chương trình quản lý giáo dục mầm non với nội dung trình bày các khái niệm cơ bản về chương trình giáo dục mầm non, lý luận, quản lý phát triển, các yếu tố tác động, biện pháp quản lý phát triển chương trình giáo dục mầm non

Mục lục

 

I. Các khái niệm cơ bản 

 • 1. Chương trình giáo dục
 • 2, Phát triển chương trình giáo dục 
 • 3. Quản lý 
 • 4. Quản lý giáo dục 
 • 5. Quản lý phát triển chương trình giáo dục 

II. Chương trình giáo dục mầm non 

 • 1. Cách tiếp cận trong thiết kế xây dựng chương trình 
 • 2. Nguyên tắc xây dựng chương trình 

III. Lý luận về phát triển chương trình GDMN 

 • 1. Cơ sở thực tiễn của việc phát triển chương trình giáo dục mầm non 
 • 2. Chu trình phát triển chương trình giáo dục 
 • 3. Các bước phát triển chương trình giáo dục cho bậc học mầm non

IV. Quản lý phát triển chương trình GDMN 

 • 1. Kế hoạch hóa phát triển chương trình giáo dục mầm non 
 • 2. Tổ chức thực hiện phát triển chương trình giáo dục mầm non 
 • 3. Chỉ đạo phát triển chương trình giáo dục mầm non 
 • 4. Kiểm tra, thanh tra phát triển chương trình giáo dục mầm non

V. Các yếu tố tác động tới quản lý phát triển chương trình GDMN

 • 1. Bối cảnh thế giới và trong nước
 • 2. Yếu tố kinh tế – văn hóa – xã hội
 • 3. Hệ thống giáo dục quốc dân
 • 4. Chất lượng đội ngũ
 • 5. Điều kiện cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục mầm non

VI. Những biện pháp quản lý phát triển chương trình GDMN 

 • 1. Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục mầm non
 • 2. Tổ chức xây dựng chuẩn đầu ra
 • 3. Tổ chức thiết kế chương trình theo chuẩn đầu ra (tt)
 • 4. Tổ chức thực thi chương trình
 • 5. Tổ chức đánh giá chương trình
 • 6. Xây dựng môi trường giáo dục

>> Xem thêm các tài liệu giáo dục mầm non khác:

Download bài giảng quản lý giáo dục mầm non mới nhất ✓ Full bộ bài giảng quản lý giáo dục mầm non ✓ Bài giảng quản lý phát triển chương trình quản lý giáo dục mầm non ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là giảng quản lý giáo dục mầm non PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui