Giáo trình lễ hội Việt Nam PDF

Download Giáo trình lễ hội Việt Nam .PDF ✓ Full Giáo trình Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch - Dương Văn Sáu ✓ Tài liệu Lễ hội Việt Nam PDF học tập, tham khảo ✓ Tải giáo trình không mất phí link Google Drive

Giáo trình lễ hội Việt Nam - ViecLamVui


Tải Giáo trình Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch - Dương Văn Sáu

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH LỄ HỘI VIỆT NAM TRONG SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
Tác giả Dương Văn Sáu
Năm xuất bản 2004
Nhà xuất bản Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt

Giáo trình tập hợp, hệ thống hoá các công trình đã được công bố, đặt nó trong sự phát triển của xã hội đương đại, tiến hành nghiên cứu theo mục tiêu tổng quát. Trên cơ sở đó, xây dựng mô hình, cơ cấu tổng thể về hệ thống lễ hội nói chung, áp dụng trong việc tìm hiểu bất kỳ một lễ hội nào đó. 

Giáo trình cũng đề cập đến những vấn đề chung nhất, đồng thời cụ thể hoá những biện pháp, cách thức tiến hành, triển khai các nội dung của từng công việc trong một lễ hội, từ đó đề ra các biện pháp nhằm khai thác giá trị nhiều mặt của hệ thống lễ hội phục vụ kinh doanh du lịch. 

Giáo trình là tài liệu phục vụ việc giảng dạy và học tập trong các trường Đại học, Cao đẳng thuộc khối Khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là sinh viên các khoa Du lịch và những khoa có nội dung, chương trình đào tạo liên quan đến lễ hội truyền thống Việt Nam. Cuối mỗi chương giáo trình đều có các câu hỏi ôn tập nhằm hệ thống hoá những nội dung được trình bày trong chương đó.

Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan lễ hội Việt Nam
 • Chương 2: Các loại hình lễ hội Việt Nam
 • Chương 3: Lễ hội trong sự phát triển du lịch

Trên đây là full Ebook Giáo trình lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhLeHoiVietNam #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc Làm Du Lịch. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc Làm Du Lịch, Tài liệu, Giáo Trình trên ViecLamVui
Đánh giá Giáo trình lễ hội Việt Nam PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook