Logo

Ebook bài tập lò hơi PDF

Lượt xem: 335
Ngày đăng: 17/03/2024

Download bài tập lò hơi PDF ✓ Hướng dẫn giải bài tập lò hơi ✓ Ebook bài tập lò hơi - Đỗ Văn Thắng ✓ Tài liệu bài tập lò hơi NXB Khoa Học và Kỹ Thuật ✓ Tải xuống sách bài tập lò hơi Google Drive.

bài tập lò hơi - ViecLamVui

Ebook bài tập lò hơi PDF - Đỗ Văn Thắng

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề BÀI TẬP LÒ HƠI
Tác giả
 • Đỗ Văn Thắng
 • Trương Ngọc Tuấn
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật
Tóm tắt

Cuốn sách Bài tập lò hơi dùng cho sinh viên các ngành Máy và thiết bị nhiệt lạnh, Kỹ thuật năng lượng, Kinh tế năng lượng trong việc nghiên cứu và học tập môn Lò hơi. 

Cuốn sách cũng có ích cho các kỹ sư làm việc ở lĩnh vực thiết kế, chết tạo và vận hành lò hơi, đặc biệt bổ ích cho các cán bộ làm việc trong nhà máy nhiệt điện và những xí nghiệp có hệ thống cung cấp điện. 

Mục lục
 • Lời nói đầu
 • Chương 1: Tính toán các đặc tính của nhiên liệu năng lượng
 • Chương 2: Các tính toán sản phẩm cháy của nhiên liệu
 • Chương 3: Cân bằng nhiệt và hiệu suất của lò hơi
 • Chương 4: Tính toán buồng đốt và các bề mặt đốt bằng bức xạ
 • Chương 5: Tính toán hàm lượng chất độc hại có trong sản phẩm cháy
 • Chương 6: Tính toán các bề mặt đốt đối lưu kiểu ống xoắn
 • Chương 7: Các tính toán bộ sấy không khí kiểu ống (TBII) và kiểu hoàn nhiệt (PBII)
 • Chương 8: Tính toán các bề mặt đốt đối lưu - bức xạ
 • Phụ lục 
 • Đáp số
 • Tài liệu tham khảo

 

>> Tham khảo thêm các tài liệu lò hơi khác

Download bài tập lò hơi PDF ✓ Hướng dẫn giải bài tập lò hơi ✓ Ebook bài tập lò hơi - Đỗ Văn Thắng ✓ Tài liệu bài tập lò hơi NXB Khoa Học và Kỹ Thuật ✓ Tải xuống sách bài tập lò hơi Google Drive.

Trên đây là Ebook bài tập lò hơi PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiTapLoHoi #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Cơ khí. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Cơ khí trên ViecLamVui