Logo

Mẫu đơn đặt hàng bằng tiếng Anh, đơn đặt hàng nhập khẩu file Word

Lượt xem: 2200
Ngày đăng: 15/03/2024

Mẫu đơn đặt hàng bằng tiếng Anh là gì?

Mẫu đơn đặt hàng bằng tiếng Anh được gọi là Purchase Order là đơn đặt hàng được soạn thảo bằng tiếng Anh với đầy đủ các thông tin chi tiết về mặt hàng, số lượng, đơn giá của loại hàng hoá, nguyên vật liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh.

Mẫu đơn đặt hàng bằng tiếng Anh - 1001 mẫu văn bản ViecLamVui

Mẫu đơn đặt hàng bằng tiếng Anh dùng làm gì?

Đơn đặt hàng bằng tiếng Anh được sử dụng để bên mua đặt hàng với bên bán là các nhà cung cấp nước ngoài hoặc các công ty liên doanh với nước ngoài. 

Đối với việc mua bán hàng hóa quốc tế, mẫu đơn đặt hàng tiếng Anh có thông tin chính xác, được bên mua và bên bán chấp nhận, đáp ứng các điều kiện theo quy định của luật thì cũng có giá trị pháp lý để đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ của bên mua hàng cũng như bên bán hàng.

Sau đây là mẫu đơn đặt hàng bằng tiếng Anh có nội dung dựng sẵn ✔️ Mẫu định dạng .doc chỉnh sửa dễ dàng ✔️ Download mẫu đơn đặt hàng tiếng Anh không mất phí tại ViecLamVui

➤➤➤ Xem thêm các mẫu đơn đặt hàng khác:

Xem trước và tải mẫu đơn bằng file Word

 

Mẫu đơn đặt hàng bằng tiếng Anh gồm những thông tin gì?

Đơn đặt hàng bằng tiếng Anh có các nội dung sau:

 • Date: Ngày đặt hàng;
 • Terms/Conditions: Điều khoản/Điều kiện;
 • Purchase Order No.: Số đơn đặt hàng;
 • Ship Via: Hình thức vận chuyển;
 • Requested By: Đơn vị đặt hàng;
 • Ship to: Nơi nhận hàng;
 • Date Needed By: Ngày giao hàng;
 • Account Debited: Tài khoản thanh toán;
 • Item/Description: Mô tả hàng hoá;
 • Quantity Ordered: Số lượng hàng cần đặt;
 • Unit Price: Đơn giá;
 • Total: Tổng giá trị;
 • Authorized Signature: Chữ ký của người được uỷ quyền đặt hàng.
Mẫu đơn đặt hàng bằng tiếng Anh có nội dung dựng sẵn ✔️ Đơn đặt hàng bằng tiếng Anh sử dụng đặt hàng nhà cung cấp ở nước ngoài, liên doanh với nước ngoài ✔️ Mẫu định dạng .doc chỉnh sửa dễ dàng ✔️ Download mẫu đơn đặt hàng tiếng Anh không mất phí

Trên đây là mẫu đơn đặt hàng bằng tiếng Anh, file Word dựng sẵn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng mẫu đơn đặt hàng tiếng Anh trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauDonDatHangBangTiengAnh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm Bán Hàng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm Bán Hàng trên ViecLamVui