Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel là gì?

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel là bảng báo cáo doanh thu bán hàng được lập sẵn bằng Excel, giúp thống kê báo cao doanh thu theo khách hàng, sản phẩm bán chạy, tóm tắt về lợi nhuận, chi phí của doanh nghiệp, lập báo cáo doanh thu bán hàng hàng tháng, quý, năm hoặc hàng ngày để giúp công ty, doanh nghiệp dễ kiểm soát quản lý bán hàng.

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel

Sau đây là mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel, hỗ trợ tải miễn phí từ ViecLamVui, giúp bạn sử dụng dễ dàng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. 


Tải mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel gồm có các sheet:

Sheet nguồn dữ liệu (Source data) gồm các cột: sản phẩm, khách hàng, doanh số

Hình ảnh Sheet nguồn dữ liệu

Hình ảnh Sheet nguồn dữ liệu

Sheet báo cáo doanh thu theo sản phẩm (By Product) gồm các cột: sản phẩm, giá trị doanh số theo từng sản phẩm, tổng cộng doanh số theo quý

Hình ảnh Sheet báo cáo doanh thu theo sản phẩm

Hình ảnh Sheet báo cáo doanh thu theo sản phẩm 

Sheet báo cáo về khách khách hàng (By Customer) gồm các cột: khách hàng, doanh thu, doanh thu theo từng khách hàng qua các quý

Hình ảnh Sheet báo cáo về khách khách hàng

Hình ảnh Sheet báo cáo về khách khách hàng

Sheet báo cáo sản phẩm theo khách hàng (By Product-Customer) sử dụng Pivot Table, bảng này để báo cáo tổng doanh số sản phẩm cho từng khách hàng theo quý. 

Khi click vào dấu (+) ở tên sản phẩm thì chi tiết doanh số từng khách hàng của sản phẩm này sẽ hiện lên. Và khi click vào dấu (-) thì sẽ ẩn đi. 

Hình ảnh Sheet báo cáo sản phẩm theo khách hàng

Hình ảnh Sheet báo cáo sản phẩm theo khách hàng

Sheet báo cáo top 10 sản phẩm có doanh số cao nhất (By Product-Customer Filtered). PivotTable này được lọc theo 10 sản phẩm bán chạy nhất trong quý

Hình ảnh Sheet báo cáo top 10 sản phẩm có doanh số cao nhất

Hình ảnh Sheet báo cáo top 10 sản phẩm có doanh số cao nhất

 

Trên đây là Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc Làm Bán Hàng. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc Làm Bán Hàng, Mẫu Văn Bản, File Excel Mẫu trên ViecLamVui
Đánh giá Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook