Logo

Giáo trình quản trị văn phòng PDF

Lượt xem: 2134
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình quản trị văn phòng PDF ✓Giáo trình quản trị văn phòng của Nguyễn Thành Độ, Nghiêm Kỳ Hồng ✓ Sách quản trị văn phòng ✓ Giáo trình quản trị văn phòng đại học Kinh tế Quốc Dân, IUH✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

giáo trình quản trị văn phòng

Tải giáo trình quản trị văn phòng của Nguyễn Thành Độ, đại học Kinh tế Quốc Dân

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Giáo trình quản trị văn phòng
Tác giả
  • GS.TS. Nguyễn Thành Độ 
  • GVC. Nguyễn Thị Thảo 
Năm xuất bản 2005
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động 
Tóm tắt

Giáo trình quản trị văn phòng trang bị cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh những kiến thức về quản trị văn phòng, xử lý và lưu trữ thông tin, tổ chức văn phòng, tổ chức các buổi hội họp, trợ giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý để thu được kết quả cao trong công việc,...

Mục lục
  • Chương I: Công tác tổ chức văn phòng 
  • Chương II: Tổ chức lao động văn phòng 
  • Chương III: Thông tin nghiệp vụ văn phòng 
  • Chương IV: Một số nghiệp vụ cơ bản của văn phòng 
  • Chương V: Tổ chức công tác lễ tân 
  • Chương VI: Tổ chức giải quyết và quản lý văn bản 
  • Chương VII: Soạn thảo văn bản quản lý 
  • Chương VII: Công tác lưu trữ

 

>>> Tham khảo thêm các tài liệu quản trị văn phòng khác 

Download giáo trình quản trị văn phòng PDF ✓Giáo trình quản trị văn phòng của Nguyễn Thành Độ, Nghiêm Kỳ Hồng ✓ Sách quản trị văn phòng ✓ Giáo trình quản trị văn phòng đại học Kinh tế Quốc Dân, IUH✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là giáo trình quản trị văn phòng PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcNhân Viên Văn Phòng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Nhân Viên Văn Phòng trên ViecLamVui