Giáo trình lưu trữ học đại cương PDF

Download giáo trình lưu trữ học đại cương PDF ✓ Sách lưu trữ học ✓ Giáo trình môn lưu trữ học đại cương ✓ Tải xuống miễn phí Ebook giáo trình lưu trữ học đại cương NXB Đại Học Quốc Gia TP HCM Google Drive.

giáo trình lưu trữ học đại cương - ViecLamVui

Giáo trình lưu trữ học đại cương PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề GIÁO TRÌNH LƯU TRỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG
Tác giả

CVCC.TS Phan Đình Nham

PGS.TSKH Bùi Loan Thùy

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Đại Học QUốc Gia TP HCM 
Năm xuất bản 2015
Tóm tắt

Quyển sách lưu trữ học đại cương được biên soạn nhằm cung cấp các lý tuyết cơ bản, phương pháp và các vấn đề nền tảng quan trọng nhất liên quan đến khoa học lưu trữ, nghiệp vụ lưu trữ, tài liệu lưu trữ, và công tác lưu trữ. Văn bản, tài liệu văn thư có mối quan hệ biện chứng, là đầu vào và nguồn bổ sung cơ bản thường xuyên cho phông lưu trữ quốc gia Việt Nam. 

Giáo trình được biên soạn trên cơ sở kế thừa giáo trình Văn bản và lưu trữ học đại cương của PGS Vương Đình Quyền, PGS Nguyễn Văn Hàm xuất bản năm 1996 và tham khảo nhiều tài liệu trong nước, nước ngoài. Giáo trình cập nhật các vấn đề mới trong bối cảnh nhà nước Việt Nam đang tăng cường quản lý thống nhất hoạt động lưu trữ trên toàn quốc.

Giáo trình cung cấp sự hiểu biết về mối quan hệ chặt chẽ giữa lưu trữ học với khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật bản chất của lưu trữ và lưu trữ học, tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ trong mọi thời đại.

Mục lục

PHẦN THỨ NHẤT: LƯU TRỮ VÀ LƯU TRỮ HỌC

 • Chương 1: Tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ
 • Chương 2: Sơ lược lịch sử công tác lưu trữ
 • Chương 3: Hệ thống lưu trữ nhà nước của Việt Nam
 • Chương 4: Hợp tác quốc tế về lưu trữ của Việt Nam
 • Chương 5: Lưu trữ học
 • Chương 6: Công tác đào tạo nhân lực ngành lưu trữ

PHẦN THỨ HAI: HOẠT ĐỘNG LƯU TRỮ

 • Chương 7: Thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ
 • Chương 8: Phân loại và chỉnh lý khoa học kỹ thuật tài liệu lưu trữ 
 • Chương 9: Xác định giá trị tài liệu lưu trữ
 • Chương 10: Bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ 
 • Chương 11: Thống kê, kiểm tra tài liệu lưu trữ
 • Chương 12: Tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ

➤➤➤ Xem thêm các bài viết khác về lưu trữ học:

Download giáo trình lưu trữ học đại cương PDF ✓ Sách lưu trữ học ✓ Giáo trình môn lưu trữ học đại cương ✓ Tải xuống miễn phí Ebook giáo trình lưu trữ học đại cương NXB Đại Học Quốc Gia TP HCM Google Drive.

Trên đây là Giáo trình lưu trữ học đại cương PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhLuuTruHocDaiCuong #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Nhân Viên Văn Phòng. Bài viết thuộc danh mục BLog Nhân Viên Văn Phòng , Tài liệu , Giáo Trình trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay