Mẫu tiểu luận về sự hài lòng của khách hàng

Download tiểu luận về sự hài lòng của khách hàng ✓ Mẫu bài tiểu luận về sự hài lòng của khách hàng tham khảo ✓ Tiểu luận nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm ✓ Tải mẫu tiểu luận miễn phí link Google Drive

Tiểu luận về sự hài lòng của khách hàng - ViecLamVui

Tải tiểu luận về sự hài lòng của khách hàng

Mẫu tiểu luận về sự hài lòng của khách hàng sau đây được thực hiện với đề tài "Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng phục vụ của đội ngũ giao dịch viên Mobifone chi nhánh Huế". Bài tiểu luận thực hiện các mục tiêu nghiên cứu gồm:

  • Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của đội ngũ giao dịch viên tại công ty Mobifone chi nhánh Huế.
  • Xác định xem khách hàng có hài lòng về chất lượng phục vụ của đội ngũ giao dịch viên tại công ty Mobifone chi nhánh Huế không.
  • Xác định mối quan hệ giữa các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của giao dịch viên Mobifone với mức độ hài lòng của khách hàng.
  • Tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ giao dịch viên tại công ty Mobifone chi nhánh Huế.

Thông qua việc nghiên cứu đề tài có thể đánh giá tổng quát về sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của nhân viên tại chi nhánh Mobifone Huế. Đồng thời, cũng xác định được những biến thuộc về chất lượng dịch vụ có ảnh hưởng lớn đến sự hài lòng của khách hàng về nhân viên giao dịch. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng giúp đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ tại công ty.

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TIỂU LUẬN

 

Download tiểu luận về sự hài lòng của khách hàng ✓ Mẫu bài tiểu luận về sự hài lòng của khách hàng tham khảo ✓ Tiểu luận nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm ✓ Tải mẫu tiểu luận miễn phí link Google Drive

Trên đây là mẫu tiểu luận về sự hài lòng của khách hàng tham khảo, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#TieuLuanVeSuHaiLongCuaKhachHang #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Chăm Sóc Khách Hàng. Bài viết thuộc danh mục BLog Chăm Sóc Khách Hàng , Tài liệu , Tiểu luận trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay