Bài giảng tổ chức và quản lý y tế

Download bài giảng tổ chức và quản lý y tế ✓ Bài giảng quản lý y tế ✓ Bài giảng tổ chức quản lý y tế ✓ Bài giảng quản lý và tổ chức y tế ✓ Tải xuống bài giảng về tổ chức và quản lý y tế Google Drive.

bài giảng tổ chức và quản lý y tế - ViecLamVui


Bài giảng quản lý y tế - Trường Đại Học Y Tế Công Cộng

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Bài giảng quản lý y tế - Trường Đại Học Y Tế Công Cộng

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề BÀI GIẢNG QUẢN LÝ Y TẾ (Tài liệu giảng dạy cho cử nhân Y Tế Công Cộng)
Tác giả
 • PGS.TS Phạm Trí Dũng
 • PGS.TS Phan Văn Tường
 • PGS.TS Phạm Văn Thân
 • GS.TS Trương Việt Dũng
 • Ths Đỗ Mai Hoa
 • Ths Nguyễn Đức Thành
 • Ths Lê Bảo Châu
Nhà xuất bản Trường Đại Học Y Tế Công Cộng
Năm xuất bản Hà Nội - 2010
Tóm tắt

Sau đây là bài giảng Quản lý y tế dùng trong giảng dạy cho cử nhân chuyên ngành Y Tế Công Cộng. Bài giảng được các giảng viên thuộc Bộ Môn Quản Lý Hệ Thống Y Tế biên soạn. 

Nội dung bài giảng giúp sinh viên nắm hiểu được các kiến thức cơ bản về lập kế hoạch y tế, lập kế hoạch chiến lược, đánh giá tình hình, phân tích vấn đề và đề ra các phương pháp phù hợp nhất để theo dõi và can thiệp kịp thời. 

Mục lục
 • Danh mục chữ viết tắt
 • Tổng quan về lập kế hoạch
 • Thu thập thông tin đánh giá tình hình
 • Xác định vấn đề ưu tiên can thiệp
 • Phân tích vấn đề và tìm nguyên nhân gốc rễ
 • Xây dựng mục tiêu can thiệp
 • Lựa chọn giải pháp
 • Viết kế hoạch hành động
 • Triển khai thực hiện can thiệp
 • Giám sát hỗ trợ triển khai can thiệp
 • Theo dõi và đánh giá can thiệp

Bài giảng hệ thống tổ chức y tế Việt Nam - TSBS Nguyễn Thanh Nguyên

XEM TRƯỚC

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Bài giảng hệ thống tổ chức y tế Việt Nam - TSBS Nguyễn Thanh Nguyên

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề HỆ THỐNG TỔ CHỨC Y TẾ VIỆT NAM
Tác giả TSBS Nguyễn Thanh Nguyên
Tóm tắt

Sau đây là bài giảng Hệ thống tổ chức y tế Việt Nam, bài giảng dùng cho sinh viên chuyên ngành Y Tế Công Cộng và một số ngành khác có liên quan. 

Nội dung bài giảng giúp sinh viên hiểu được đặc điểm của ngành y tế Việt Nam, hệ thống tổ chức y tế từ cấp trung ương, cấp tỉnh, TP và mạng lưới y tế cũng như chức năng và nhiệm vụ của các nhân viên y tế,...

Mục lục
 1. Những đặc điểm của ngành y tế Việt Nam
 2. Sơ đồ tổ chức hệ thống y tế cấp trung ương, cấp tỉnh, TP
 3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm y tế dự phòng quận huyện
 4. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới y tế phường xã
 5. 5 nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản

Trên đây là Bài giảng tổ chức và quản lý y tế file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiGiangToChucVaQuanLyYTe #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Y tế. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Y tế, Tài liệu, Bài giảng trên ViecLamVui
Đánh giá Bài giảng tổ chức và quản lý y tế
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook