Logo

Bài giảng điều dưỡng cơ bản

Lượt xem: 246
Ngày đăng: 15/03/2024

Download slide bài giảng điều dưỡng cơ bản 1, 2 ✓Bài giảng môn điều dưỡng cơ bản  ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình link Google Drive

slide bài giảng điều dưỡng cơ bản

Tải bài giảng điều dưỡng cơ bản

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL SÁCH

GIỚI THIỆU SÁCH

NHAN ĐỀ Bài giảng điều dưỡng cơ bản
Tác giả GV. Vũ Văn Tiến
Tóm tắt

Bài giảng điều dưỡng cơ bản là tài liệu để học môn điều dưỡng cơ bản, nội dung bài dưỡng trình bày quy trình điều dưỡng, các bước của quy trình điều dưỡng, phân tích từng bước của quy trình điều dưỡng,...

Mục lục
  • Đại cương
  • Nguồn gốc của quy trình điều dưỡng
  • Định nghĩa quy trình điều dưỡng
  • Ứng dụng của quy trình điều dưỡng
  • Thăm khám thể chất 
  • Chẩn đoán điều dưỡng 
  • Các bước lập kế hoạch
  • Thực hiện kế hoạch chăm sóc
  • Ý nghĩa của quy trình điều dưỡng

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu điều dưỡng cơ bản khác:

Download slide bài giảng điều dưỡng cơ bản 1, 2 ✓Bài giảng môn điều dưỡng cơ bản ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình link Google Drive

Trên đây là bài giảng điều dưỡng cơ bản, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Y sĩ, Hộ lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Y sĩ, Hộ lý trên ViecLamVui