Logo

Giáo trình tín hiệu và hệ thống PDF

Lượt xem: 1932
Ngày đăng: 18/03/2024

Download Giáo trình tín hiệu và hệ thống PDF ✓ Giáo trình tín hiệu và hệ thống CĐKT Cao Thắng ✓ Tín hiệu và hệ thống Bách Khoa ✓ Giáo trình tín hiệu và hệ thống PTIT, HUST, SPKT ✓  File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình môn tín hiệu và hệ thống PDF có đáp án link Google Drive 

Giáo trình tín hiệu và hệ thống PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG:

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

Bấm để tải ➤➤➤

 

NHAN ĐỀ: GIÁO TRÌNH TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG
Tác giả: Lại Nguyễn Duy - Nguyễn Phú Quới
Năm xuất bản: 9/2018
Nhà xuất bản:  (Lưu hành nội bộ)
Tóm tắt:

Đây là bộ giáo trìnhdành cho sinh viên các ngành Kỹ Thuật Điện TỬ, Điện TỬ - Viễn Thông, giáo trình thuộc bộ môn Điện Tử Viễn Thông chỉ lưu hành nội bộ trong Khoa Điện tử - Tin học của Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng TP. Hồ Chí Minh. 

Giáo trình gồm 5 chương, đi từ các lý thuyết cơ bản cho đến phức tạp, mỗi chương của sách đều có bài tập áp dụng giúp sinh viên vận dụng tốt hơn lý thuyết được học và nắm bắt bài giảng hiệu quả. 

Mục lục: 

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

1.1 Tín hiệu

1.2 Phân loại tín hiệu 

1.3 Phương pháp biểu diễn tín hiệu

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

Chương 2: Phân tích tín hiệu miền thời gian

2.1 Một số dạng tín hiệu thông dụng

2.2 Các thông số đặc trưng của tín hiệu 

2.3 Phân tích thành phần tín hiệu

2.4 Phân tích tương quan

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

Chương 3: Phân tích tín hiệu miền tần số

3.1 Biến đổi Fourier

3.2 Phổ của một số tín hiệu thông dụng

3.3 Mật độ phổ

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

Chương 4: Truyền tín hiệu qua mạch tuyến tính

4.1 Tích chập (Continuous time convolution)

4.2 Hệ thống tuyến tính bất biến LTI (Linear time invariant)

4.3 Quan hệ giữa các đặc trưng tín hiệu 

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

Chương 5: Tín hiệu điều chế

5.1 Cơ bản về điều chế tín hiệu

5.2 Điều chế tương tự

5.3 Điều chế xung (Pulse Modulation)

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

CÂU HỎI TRẮC NGHỆM

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

>> Xem thêm tài liệu về Tín hiệu và hệ thống:

Download Giáo trình tín hiệu và hệ thống PDF ✓ Giáo trình tín hiệu và hệ thống CĐKT Cao Thắng ✓ Tín hiệu và hệ thống Bách Khoa ✓ Giáo trình tín hiệu và hệ thống PTIT, HUST, SPKT ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình môn tín hiệu và hệ thống PDF có đáp án link Google Drive

Trên đây là file giáo trình Tín hiệu và hệ thống PDF cho việc giảng dạy và nghiên cứu, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#TinHieuVaHeThongPDF #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Viễn Thông. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Viễn Thông trên ViecLamVui